The Ringelblum Archive. Underground Archive of the Warsaw Ghetto, vol. 1

 

„Warsaw Ghetto. Everyday Life” jest tomem otwierającym serię anglojęzycznej edycji dokumentów z Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Zamieszczono w nim siedemdziesiąt jeden opracowanych naukowo dokumentów dotyczących różnych aspektów życia codziennego w getcie warszawskim. Do książki dołączono płytę DVD zawierającą skany zawartych w tomie dokumentów znajdujących się w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

 

 

ARG1_EN.png
Autor: Opracowanie: Katarzyna Person
Typ okładki: twarda
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny
Isbn: '978-83-65254-60-3, 978-83-65254-59-7 '