Homepage text mosze

Duchowość żydów polskich w I Rzeczypospolitej

Pisze Żydowski Instytut Historyczny

Zapraszamy do zapoznania się z nowo udostępnioną lekcją w portalu DELET. Autorem opracowania jest dr hab. Jan Doktór, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego i redaktor naczelny „Kwartalnika Historii Żydów”. W swoich pracach bada przejawy życia religijnego i duchowego Żydów polskich i europejskich na przestrzeni wieków.

„Do końca XVIII wieku dominującą formułą judaizmu w I Rzeczypospolitej był rabiniczny talmudyzm i zbudowany na jego bazie w miarę koherentny system instytucji religijnych z rabinatem, tj. sądownictwem religijnym, na czele. U podstawy tej formuły leżała nauka o dwóch Torach, Pisemnej i Ustnej, które miał otrzymać Mojżesz na Synaju. Pierwsza została spisana przez samego Mojżesza (Pięcioksiąg), druga – spisana w Talmudzie. abini nauczali, że obie Tory muszą być rozumiane literalnie; zawarte w nich Prawo jest warunkiem przymierza JHVH z Izraelem, a jego spełnianie – jedynym sposobem zasłużenia na zbawienie (wejście do świata przychodzącego – olam ha-ba).”

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem