Homepage text full hd  mgl8185 3

Święto Świateł

Żydowski Instytut Historyczny

Nierzadko wielka historia rozpoczyna się od małych wydarzeń. O znaczeniu takich pozornie nieznacznych gestów przekonał się Antioch IV Epifanes. W 169 r. p.n.e. zdecydował o postawieniu pomnika Zeusa Olimpijskiego we wnętrzu Świątyni Jerozolimskiej. 

Takie działanie ze strony hegemona nie mogło pozostawić obojętnym narodu żydowskiego. Próba hellenizacji nie powiodła się — wybuchło powstanie, na czele którego stanął Juda z dynastii Machabeuszy. Po pięciu latach powstańcom udało się odbić Jerozolimę z rąk greckich. Niezwłocznie po odbiciu Świątyni Jerozolimskiej ponownie poświęcono cmentarz, czemu towarzyszyły radosne uroczystości. Jak podaje Pierwsza Księga Machabejska, to Juda i jego bracia postanowili, że na pamiątkę tego wydarzenia zostanie ustanowione święto. Chanuka (z j. aramejskiego: „poświęcenie, inauguracja”) ma odtąd trwać przez osiem kolejnych dni następujących po 25 dniu miesiąca Kislew.

W tym miejscu kończy się historia, a zaczyna legenda...

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem