Inwentarze

Poniżej publikujemy spis wszystkich dostępnych zespołów archiwalnych znajdujących się w Archiwum ŻIH. Dokumenty są udostępniane w siedzibie Archiwum od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16.

Zawartość bazy: oprócz nazwy zespołu podano daty skrajne jego powstania, a także jego sygnaturę, liczbę jednostek archiwalnych oraz metry bieżące (inaczej jego wielkość). Zamieszczono ponadto krótką historię zespołu (czyli dzieje jego powstania) i informacje o zawartości (czyli jakiego rodzaju dokumenty można w nim znaleźć). W przypadku zespołów opracowanych na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia załączono inwentarze w formie PDF, które umożliwiają szczegółowe zapoznanie się z zawartością danej kolekcji. Opatrzone są one wstępem, gdzie opisano dzieje samych dokumentów jak i historię instytucji/osoby, która je wytworzyła. W wielu przypadkach inwentarze wzbogacone są o indeksy geograficzne i osobowe.

Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie interesującej nas kolekcji poprzez wpisanie kluczowego słowa np. w przypadku szukania dokumentów Gminy Żydowskiej w Krakowie wystarczy wpisać „Gmina” lub „Kraków”; lub sygnaturę akt (czyli numer zespołu).

Zasady udostępniania: pragniemy zaznaczyć, że same dokumenty nie są udostępniane online. Czytelnik może je otrzymać do wglądu jedynie w siedzibie Archiwum ŻIH, w godzinach jego pracy (od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16).

Poszukiwanie osób: baza „Zbiory archiwum” nie jest bazą osobową czyli nie jest to baza do poszukiwania osób.

Sygnatura Nazwa Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
101 Jüdische Gemeinde zu Berlin (Gmina Żydowska w Berlinie). [1672] 1775 – 1938 2 m b. 81 Pobierz
102 Żidovska Nabożenska obec v Praze. Jüdische Kultusgemeinde in Prag (Gmina Żydowska w Pradze). 1939 – 1940 0,5 m b. 21 Pobierz
103 Israelitische Kultusgemeinde Wien (Gmina Żydowska w Wiedniu). 1866 – 1940 0,8 m b. 50 Pobierz
143 Israelitische Kultusgemeinde Graz. (Gmina Żydowska w Grazu). 1926 – 1937 0,2 m b. 1
104 Gmina Żydowska w Bydgoszczy. 1838 — 1939 1 m b. 37 Pobierz
105 Synagogen Gemeinde zu Breslau (Gmina Żydowska we Wrocławiu). 1852 - 1944 30 m b. 1325 Pobierz
106 Gminy Żydowskie Prowincji Śląskiej. [1742] 1869 - 1939 [1942] 7 m b. 533 Pobierz
116 Gminy Żydowskie Prowincji Poznańskiej. [1781] 1790 - 1938 1 m b. 76 Pobierz
112 Synagogen Gemeinde Gleiwitz (Gmina Żydowska Gliwice). 1907 – 1942 5 m b. 212 Pobierz
107 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. 1701 – 1939 20 m b. 1226 Pobierz
108 Żydowskie stowarzyszenia krakowskie. [1812] 1914 - 1939 2 m b. 139 Pobierz
109 Gmina Wyznaniowa Podgórze. 1893 - 1938 2 m b. 86 Pobierz
119 Zbiór dokumentów Gminy Żydowskiej miasta Lwowa. 1609 - 1801, 1902 0,4 m b. 54 Pobierz
129 Kolekcja dokumentów gmin żydowskich z terenów I Rzeczpospolitej. XVII – XVIII w. 0,05 m b. 11
111 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Żychlinie. [1918] 1929 - 1931 0,1 m b. 8 Pobierz
135 Gmina Wyznaniowa Żydowska miasta Łodzi. 0,5 m b. 1
110 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Tarnopolu. 1881 - 1939 0,5 m b. 31 Pobierz
199 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. 1857 - 1878, 1927 0,2 m b. 4
113 Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej miasta Włocławka oraz gmin żydowskich powiatu Włocławek. 1919 – 1939 0,4 m b. 19 Pobierz
128 Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach, 1828-29, 1834-1835, 1842, 1843, 1845, 1846 0,3 m b. 7
134 Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna. Okręg Bóżniczy w Kutnie. [1828] 1830 - 1833 i 1837 - 1840 [1841] 0,2 m b. 8
126 Akta zgonów izraelickiego okręgu metrykalnego w Zniesieniu, powiat Lwów, 1914 0,03 m b. 1
141 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów. 1913-1917 0,05 m b. 1
138 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów wsi Kaskada, powązkowski okręg bóżniczy. 1915 0,03 m b. 1
125 Księgi małżeństw ludności żydowskiej w Wyszkowie. 1879 - 1880 i 1889 - 1890, 1908 – 1910 0,2 m b. 5
127 Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych. 1809 – 1939 0,5 m b. 10
140 Księga Zgonów Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Złoczewie. 1912-1916 0,1 m b. 1
142 Akta uprawomocniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy w 1857 r. 0,1 m b. 1
123 Kolekcja polskich paszportów żydowskich emigrantów do Palestyny zdeponowanych w polskim konsulacie w Haifie. 1930 – 1939 3 m b. 1
115 Biuro Adresowe miasta Częstochowy. Kwestionariusze do dowodów osobistych. 1930 – 1938 3 m b. 1
118 Zbiór dokumentów lóż masońskich m.in. w Dreźnie, Hanowerze, Altenburgu. 1815 – 1939 1 m b. 66 Pobierz
136 Zbiór dokumentów z NN organizacji, Paryż. 1922 – 1940 1 m b. 20
117 Prace magisterskie studentów Instytutu Nauk Judaistycznych obronione na Uniwersytecie Warszawskim w latach 30-tych XX w. 1 m b. 64 Pobierz
347 Prace magisterskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej 9 m b. 464 Pobierz
348 Prace doktorskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej. 2 m b. 111 Pobierz
139 Zbiór akt diaspory żydowskiej na Łotwie. 1920-1940 0,5 m b. 3
ARG Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy [Ring.I, Ring.II] Archiwum Ringelbluma. [1909] 1940-03.1943 10 m b. 2063 Pobierz
212 Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie. 1939 – 1943 (Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg) 0,5 m b. 25 Pobierz
244 Biuro Meldunkowe w Białej Podlaskiej. Karty meldunkowe ludności żydowskiej. 1 m b. 1 Pobierz
275 Rada Żydowska w Białej Rawskiej. 0,2 m b. 3 Pobierz
204 Podziemne Archiwum Getta Białostockiego. 1941 - 1943 1 m b. 96 Pobierz
257 Bochnia. Dokumenty prywatne. 1943 0,01 m b. 2 Pobierz
250 Podania jeńców Stalagu II B w Hammerstein [Czarne, woj. pomorskie] do ambasady ZSRR w Berlinie o nadanie obywatelstwa sowieckiego. 10.–12.1940 0,2 m b. 4 Pobierz
279 Czermin [Hohenbach]. 1943 0,01 m b. 1 Pobierz
213 Rada Starszych w Częstochowie. 1939 – 1942 3 m b. 108 Pobierz
207 Kartoteka Więźniów Obozu Hasag- Pelcery w Częstochowie. 1943 — 1945 2 m b. 1
258 Drohobycz. Dokumenty prywatne. 11.12.1941 0,01 m b. 1 Pobierz
214 Rada Żydowska w Falenicy. 1940 – 1941 0,01 m b. 2 Pobierz
215 Rada Żydowska w Jaśle. 1941 - 1942 0,01 m b. 1 Pobierz
224 Kamieńsk. Zarząd Gminny. 1939 - 1940 0,1 m b. 2 Pobierz
274 Rada Żydowska w Kielcach. 1941 0,01 m b. 1 Pobierz
259 Kobierzyn. Państwowy Zakład dla Umysłowo Chorych. 1940 0,01 m b. 1 Pobierz
220 Rada Żydowska w Końskich. 1941-1942 0,02 m b. 1 Pobierz
260 Kowno. Obóz (Wiliampol – Getto). 1941-1944 0,1 m b. 1 Pobierz
218 Jüdische Gemeinde in Krakau (Rada Żydowska w Krakowie). 1939 – 1942 20 m b. 75 Pobierz
228 Der Stadthauptmann der Stadt Krakau (Starosta miasta Krakowa). 1939 -1944 2 m b. 135 Pobierz
251 Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie). [1939] 1940 – 1943 0,2 m b. 7 Pobierz
253 Rada Żydowska w Lublinie. 1940-1944 5 m b. 22 Pobierz
374 Kartoteka żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. 1944 1 m b. 1
229 Rada Żydowska we Lwowie. Zbiór dokumentów dotyczących Getta Lwowskiego. (Teka Lwowska). 1941 – 1942 0,5 m b. 25 Pobierz
216 Rada Żydowska w Łachwie. 1941 0,01 m b. 1 Pobierz
252 Rada Żydowska w Łęczycy. 1941 0,2 m b. 1 Pobierz
205 Zbiór materiałów do dziejów ludności żydowskiej w Łodzi. 1939-1944 10 m b. 649 Pobierz
219 Rada Żydowska w Międzyrzecu Podlaskim. 1940, 1942 0,01 m b. 7 Pobierz
256 Rada Żydowska w Modliborzycach. 1940-1942 0,2 m b. 4 Pobierz
276 Rada Żydowska w Niepołomicach. 1942 0,01 m b. 1 Pobierz
261 Nowy Sącz - Getto. Akta prywatne. bd. [przed 08.1942] 0,01 m b. 1 Pobierz
249 Opatów. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Oemler (Strassenbaugesellschaft Oemler). 1942-1943 0,01 m b. 1 Pobierz
280 Ostrowiec Świętokrzyski. 1940-1941 0,02 m b. 1 Pobierz
262 Rada Żydowska w Pabianicach. 1942 0,01 m b. 2 Pobierz
225 Rada Żydowska w Pińsku. 1942 0,04 m b. 1 Pobierz
263 Piotrków Trybunalski. Dokumenty prywatne. 1926, 1942 0,01 m b. 1 Pobierz
278 Poniatowa, obóz. 1942, po 1945 0,01 m b. 1 Pobierz
264 Rada Żydowska w Przemyślu. Dokumenty prywatne. 1942 0,01 m b. 1 Pobierz
265 Rada Żydowska w Radomiu. 1940-1941 0,2 m b. 5 Pobierz
232 Rada Żydowska w Rawie Ruskiej. 1942 0,01 m b. 1 Pobierz
272 Rzeszów. Gmina Żydowska Wyznaniowa. Urząd Metrykalny. 1942 0,01 m b. 1 Pobierz
266 Zbiór fotografii legitymacyjnych ludności żydowskiej w Siedlcach, bd. 0,1 m b. 1 Pobierz
222 Rada Żydowska w Staszowie. 1940-1942, [1937-1939] 0,7 m b. 20 Pobierz
267 Tarnów. Sąd Grodzki, Getto, Obóz pracy. 1941-1943 0,02 m b. 4 Pobierz
221 Rada Żydowska w Warszawie. 1939–1945, [przed 1939, po 1945] 3 m b. 51 Pobierz
200 Zbiór dokumentów Związku Towarzystw Opieki nad Dziećmi i Sierotami Centos w Getcie Warszawskim. 1941–1942 0,1 m b. 27 Pobierz
269 Wilno – Getto. Akta prywatne. 1941-1942 0,01 m b. 1 Pobierz
223 Rada Żydowska we Włoszczowej. 1941-1942 0,01 m b. 2 Pobierz
270 Rada Żydowska w Woli Wereszczyńskiej. 1941-1942 0,01 m b. 2 Pobierz
268 Theresienstadt. Judische Selbstverwaltung. 1941 0,01 m b. 1 Pobierz
273 Ujście Jezuickie. Akta prywatne. 1942, [1946] 0,01 m b. 1 Pobierz
277 Rada Żydowska i Komisarz Powiatowy w Zbarażu. 1942 - 1943 0,1 m b. 4 Pobierz
271 Zwierzyniec. Obóz przejściowy. 1942 0,01 m b. 1 Pobierz
210 American Jewish Joint Distribution Committee. 1939-1941 6 m b. 761 Pobierz
350 American Jewish Joint Distribution Committee. 1945-1949 40 m b. 2445 Pobierz
211 Żydowska Samopomoc Społeczna (Jüdische Soziale Selbsthilfe Jüdisches Hilfskomitee). 1940 – 1942 [1944] 20 m b. 1470 Pobierz
233 Zbiór dokumentów niemieckich władz okupacyjnych. 1939 – 1944 2 m b. 157 Pobierz
241 Obwieszczenia i zarządzenia władz okupacyjnych. 1939 – 1945 2 m b. 606 Pobierz
245 Zbiór planów i map. 1922-1990 0,5 m b. 226 Pobierz
226 Zbiór utworów literackich. 1939 - 1960 6 m b. 515 Pobierz
230 Zbiór dokumentów konspiracyjnych, w tym prasa (dawniej varia okupacyjne). 1939-1945 1 m b. 165 Pobierz
242 Sicherheitspolizei (SIPO) und des Sicherheitsdienst (SD) (Policja Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa), Paryż. 1942 – 1943 5 m b. 850
254 Wnioski Żydów europejskich o wizę emirgacyjną. 1940 0,05 m b. 1
255 Prawo podatkowe III Rzeszy. 1939-1945 0,3 m b. 48
M/235 Kolekcja Hersza Wassera. 1939 – 1946 [ze zbiorów YIVO w Nowym Jorku] 2 m b. 3
301 Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady. 20 m b. 7297 Pobierz
302 Zbiór pamiętników Żydów Ocalałych z Zagłady. 10 m b. 349 Pobierz
303 I Centralny Komitet Żydów w Polsce. Prezydium i Sekretariat. 1945–1950 2 m b. 278 Pobierz
303 II Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Organizacji i Kontroli. 1946-1950 2 m b. 147 Pobierz
303 III Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Personalny. 1946-1950 2 m b. 186 Pobierz
303 V Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Ewidencji i Statystyki. 20 m b. 1465 Pobierz
303 XIII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Kultury i Propagandy. 1944-1950 3 m b. 248 Pobierz
303 VII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Finansowy. 1944-1950 4 m b. 261 Pobierz
303 VIII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Opieki Społecznej. 1944-1950 3 m b. 582 Pobierz
303 XVI Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Prawny. 1945-1950 2 m b. 197 Pobierz
303 XII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Produktywizacji. 1945-1950 2 m b. 183 Pobierz
303 XVIII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Centralna Komisja Specjalna. 1946-1947 0,5 m b. 74 Pobierz
303 XI Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Młodzieżowy. 1945-1950 0,5 m b. 180 Pobierz
303 IX Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Oświaty. 1945-1950 5 m b. 1880 Pobierz
303 XIX Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Ziomkostw. 1945-1950 1 m b. 165 Pobierz
303 VI Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Repatriacji. 1945-1946 0,5 m b. 67 Pobierz
303 XIV Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Emigracji. 1946-1950 8 m b. 648 Pobierz
303 X Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Budowlany. 1945-1950 0,5 m b. 42 Pobierz
303 XX Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy CKŻP. 1944-1947 8 m b. 693 Pobierz
362 Wojewódzki Komitet Żydowski w Białymstoku. 1944-1950 2 m b. 98
363 Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 1945-1950 2 m b. 120
355 Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie. 1944-1950 0,5 m b. 46
359 Komitet Żydowski w Ostrowcu Świętokrzyskim. 0,2 m b. 13
367 Komitet Żydowski w Przemyślu. 0,4 m b. 31
364 Komitet Żydowski w Świdnicy. 1 m b. 130
365 Komitet Żydowski w Tarnowie. 0,2 m b. 10
352 Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 1945-1949 1 m b. 118
366 Komitet Żydowski w Żarach. 0,2 m b. 45
310 Żydowski Instytut Historyczny. 1947- (zespół otwarty) 30 m b. 2544 Pobierz
313 Sąd Społeczny (Obywatelski) przy CKŻP. 1946-1950 3 m b. 153 Pobierz
318 Związek Żydów Byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem. 1944 – 1949 1 m b. 78 Pobierz
369 Żydowskie Towarzystwo Kultury w Polsce. Akta oddziałów terenowych. 1947-1950 1 m b. 136 Pobierz
368 Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich w Polsce. 1944-1947 0,5 m b. 59 Pobierz
361 Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych. 1946 – 1949 0,5 m b. 54 Pobierz
324 Towarzystwo Ochrony Zdrowia przy CKŻP. 1945 - 1949 [1950] 30 m b. 2122 Pobierz
309 Organizacja Rozwoju Twórczości Przemysłowej, Rzemieślniczej i Rolniczej wśród Ludności Żydowskiej (ORT). 1946-1950 20 m b. 1062 Pobierz
351 Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom. HIAS (Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society). 1945 – 1949 8 m b. 487 Pobierz
334 Bund. 1945–1949 2 m b. 134 Pobierz
333 Organizacje syjonistyczne. 1927, 1945-1950 6 m b. 601 Pobierz
354 Biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej. 1944 – 1949 3 m b. 6
360 Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce. 1949-1992 (od 1992 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP) 0,2 m b. 5
325 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 1950 – 1967 8 m b. 317 Pobierz
370 Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty) 0,2 m b. 3
371 Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty) 0,1 m b. 3
372 Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty) 0,1 m b. 1
373 Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty) 0,1 m b. 1
349 Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w ŻIH. 1979-2004 [zespół otwarty] 20 m b. 222 Pobierz
S/362 Spuścizna: Salomon Belis-Legis. 1960-1990 0,5 m b. 37 Pobierz
S/326 Spuścizna: Tatiana Berenstein. 1946-1969 0,7 m b. 130 Pobierz
S/329 Spuścizna: Gerszon Dua-Bogen. 1926-1970 0,5 m b. 24 Pobierz
S/358 Spuścizna: Szymon Taub [1887–1943]; Władysław Chrapusta. [1896–1982] 0,5 m b. 19 Pobierz
S/340 Spuścizna: Szymon Datner. 4 m b. 199 Pobierz
S/339 Spuścizna: Artur Eisenbach. 1 m b. 177 Pobierz
S/368 Spuścizna: rodzina Feldhorn. 1896–1975 [1991, 2014, 2016] 0,5 m b. 20 Pobierz
S/369 Spuścizna: Eliasz Feldman. 1983-2006 1 m b. 41 Pobierz
S/346 Spuścizna: Chaim Finkelsztejn. 1936-2002 0,5 m b. 178 Pobierz
S/331 Spuścizna: Salo Fiszgrund. 1946-1966 0,07 m b. 12 Pobierz
S/363 Spuścizna: rodzina Halperson. [1920] 1939-1942 [2000] 0,3 m b. 6 Pobierz
S/334 Spuścizna: Cwi Hirszhorn. 0,1 m b. 2
S/360 Spuścizna: Daniel Kac. 0,1 m b. 10
S/344 Spuścizna: Henryk Kroszczor. 2 m b. 253
S/350 Spuścizna: Anna (Chana) Kubiak. 0,2 m b. 6 Pobierz
S/341 Spuścizna: Anatol Leszczyński. 1961-1993 0,5 m b. 42 Pobierz
S/366 Spuścizna: Jerzy Lewiński. 0,2 m b. 15
S/361 Spuścizna: Salomon Łastik. 1940-1979 0,2 m b. 27 Pobierz
S/333 Spuścizna: Bernard Mark. 5 m b. 296 Pobierz
S/367 Spuścizna: Rachela Markin. 0,2 m b. 3 Pobierz
S/342 Spuścizna: Ida Merżan. 0,5 m b. 46
S/365 Spuścizna: Tadeusz Józef Michalski. 0,5 m b. 18
S/330 Spuścizna: Michał i Klara Mirscy. 1929-1969 0,5 m b. 29 Pobierz
S/328 Spuścizna: Abraham Morewski. 1908-1964 0,8 m b. 47 Pobierz
S/327 Spuścizna: Janina Morgensztern. 0,3 m b. 20
S/236 Spuścizna: rodzina Naimark. [1938] 1939-1941 0,2 m b. 7 Pobierz
S/372 Spuścizna: Abraham Nattel. 1927-1939 0,4 m b. 7
S/371 Spuścizna: rodzina Percyz. 1917-1941 0,2 m b. 5 Pobierz
S/351 Spuścizna: Henryk Piasecki. 0,2 m b. 2
S/345 Spuścizna: Jakub Rotbaum. 10 m b. 1050
S/374 Spuścizna: Ruta Sakowska. 0,5 m b. 19 Pobierz
S/352 Spuścizna: Ernestyna i Józef Sandel. 0,5 m b. 150
S/353 Spuścizna: Irena Sendlerowa. 1995-2003 0,5 m b. 28
S/354 Spuścizna: Eugenia Sieradzka. 0,3 m b. 10
S/370 Spuścizna: rodzina Stupaj. 1932-1948 0,02 m b. 1
S/359 Spuścizna: Leopold Trepper (Leib Domb). 0,07 m b. 3
S/364 Spuścizna: Jonas Turkow. 1922-1946 0,2 m b. 13 Pobierz
S/309 Spuścizna: Pola Wawer. 1908-1990 0,2 m b. 57
S/338 Spuścizna: Szymon Zachariasz. 0,4 m b. 30
S/348 Spuścizna: Henryk Zołotow. 1952-1964 0,3 m b. 33
124 Kopie pamiętników młodzieży żydowskiej nadesłane na konkurs JIVO w Wilnie. 1928-1939 0,3 m b. 27 Pobierz
234 Fotokopie dokumentów niemieckich władz okupacyjnych. 0,5 m b. 50
344 Materiały z procesów zbrodniarzy wojennych. 1945–1962 5 m b. 599 Pobierz
345 Materiały Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące zbrodni wojennych. 1945-1953 2 m b. 600
314 Ruch robotniczy. 4 m b. 84
332 Wojna domowa w Hiszpanii. 1937-1987 0,5 m b. 27 Pobierz
339 Janusz Korczak. 0,3 m b. 90
358 Dokumentacja fotograficzna inskrypcji na grobach części cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie (kwatery 1-4, 90-92, 97 i 99) 2 m b. 50
114 Pinkas płocki. Kronika Gminy Żydowskiej w Płocku. 1762-1781. 0,1 m b. 1
S/343 Materiały osobiste. 1912-2009 1 m b. 31 Pobierz
120 Varia (zbiór rozpraw naukowych, religijnych, dokumentów osobistych i administracyjnych z XIX i XX w.) 10 m b. 722
353 Ogłoszenia i plakaty powojennych organizacji żydowskich m.in.: CKŻP, ORT, TSKŻ, Teatr Żydowski. 0,5 m b. 500
S/373 Spuścizna: rodzina Melchior 0,5 m b. 64 Pobierz
144 Zbiór obwieszczeń i ulotek dotyczących życia społecznego i politycznego ludności żydowskiej 0,5 m b. 77 Pobierz
S/357 Spuścizna: Władysław Bartoszewski 0,4 m b. 23 Pobierz
S/237 Spuścizna: rodzina Lebenhaft 0,2 m b. 61 Pobierz
335 Cukunft. 1946–1949 0,1 m b. 8 Pobierz
121 Dzienniki: Publicznej Szkoły Powszechnej w Warszawie. 1938–1939; 1931–1932; Prywatnej Szkoły Powszechnej w Łodzi. 1935–1936 0,1 m b. 3
209 Obozy 2 m b. 318 Pobierz
100 Zbiór świadectw dojrzałości absolwentek Gimnazjum Żeńskiego „Wiedza” Luby Sołowiejczyk-Magalitowej w Łodzi. 1925–1939 0,1 m b. 6
122 Kolekcja podań do starostwa radzymińskiego o wydanie zgody na wyjazd zagranicę Żydów — emigrantów z Podola i Wołynia. 1922 0,1 m b. 1
137 Księga małżeństw m. Łodzi. 1936 0,1 m b. 1
S/336 Spuścizna: Janina Sobol-Masłowska 0,5 m b. 6
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem