„Dokumentacja zabytków kultury żydowskiej i miejsc pamięci w Polsce”

Informacja o wykonaniu projektu współfinansowanego przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.

Wide gut

Dział Dokumentacji Dziedzictwa Żydowskiego ŻIH zrealizował projekt „Dokumentacja zabytków kultury żydowskiej i miejsc pamięci w Polsce” prowadzony przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

W ramach projektu opracowano 3000 zdjęć dokumentujących stan zabytków i miejsc pamięci oraz spisano istniejącą dokumentację dotyczącą zabytków i miejsc pamięci w miastach polskich, dokumentację cmentarzy żydowskich w Warszawie w formie umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie informacji.

Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma gromadzi od wielu lat dokumentację stanu zabytków kultury żydowskiej i miejsc pamięci w postaci fotografii i informacji prasowych. Zdjęcia pozyskiwane od darczyńców ze źródeł ogólnodostępnych i wykonywane przez pracowników Instytutu stanowią podstawę do tworzenia kart dokumentacyjnych opisujących konkretne obiekty. Razem z informacjami prasowymi i publikacjami stanowią element opracowań dokumentacyjnych dotyczących miast polskich, w których przedmiotowe obiekty się znajdują.

Systematyczną dokumentację zabytków i miejsc pamięci w ŻIH rozpoczęto, w formie, w jakiej funkcjonuje obecnie, w latach 80-tych XX w. Posłużono się w tym celu zasadami dokumentacji zabytków istniejącymi w ówczesnej praktyce ochrony zabytków. Utworzono zbiór kart dokumentacyjnych zawierających zdjęcia wraz z opisem miejsc i zdarzeń, których dotyczyły, podaniem informacji o autorze, sygnaturą zdjęcia, pochodzeniem odbitki. Równolegle utworzono zasób teczek z informacjami prasowymi oraz publikacjami dotyczącymi zabytków i miejsc pamięci w różnych miejscowościach skorelowany z zasobem kart dokumentacyjnych uporządkowanych w ten sam sposób.

Z biegiem czasu zbiór rozrósł się do obecnych rozmiarów. W chwili obecnej liczy on kilkadziesiąt metrów bieżących dokumentacji zgromadzonej w teczkach i skoroszytach. Aby korzystanie ze zbioru i codzienna praca osiągnęła standardy XXI wieku pojawiła się konieczność spisania zbioru w odpowiedni sposób umożliwiający przygotowanie bazy danych.

Zbiór powiększany jest stale. Obecnie zasób liczy około 45 tys. kart dokumentacyjnych, w tym ok 40 tys. kart zawiera fotografie, pozostałe to reprodukcje z publikacji i dokumentów życia społecznego. Po ukończeniu spisu ŻIH będzie mógł wykorzystać oprogramowanie archiwistyczne umożliwiające import danych opisu dokumentów, a następnie połączenie ich (zgodnie z informacjami na kartach dokumentacyjnych) z obiektami cyfrowymi w postaci zeskanowanych zdjęć.

Jednocześnie istniejące i wytworzone karty dokumentacyjne pozwolą na dalsze przechowywanie oryginałów w sposób uporządkowany w warunkach odpowiednich dla długoterminowego składowania fotografii i papieru.

Projekt skierowany jest do użytkowników informacji o ochronie zabytków i miejsc pamięci. Są to osoby prowadzące badania w zakresie historii i kultury Żydów w Polsce, wydawnictwa, media i instytucje kultury, samorządy i organizacje pozarządowe oraz kulturalne.

Wykorzystanie zgromadzonego w ŻIH zasobu dokumentacyjnego jest bardzo szerokie zarówno przez użytkowników z Polski, jak i z innych krajów. Korzystanie z informacji o zbiorach dokumentacyjnych nie było dotychczas możliwe poza siedzibą Instytutu, ponieważ nie powstały żadne wykazy drukowane ani elektroniczne.


Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem