Inventories

In the database “Archive collection” there is an index of all available archival units in the JHI’s Archive. Documents are available at JHI Archive’s headquarters from Monday to Friday, 8am-4pm.

Database contents: apart from the name of the unit, there have also been provided: dates of its creation, the catalogue number, the number of archival units, and its running meters (in other words size). Additionally, a short history of the unit has been included (how it was created) and information about the content (meaning what kind of documents can be found there). In the case of units assessed within the last twenty years, inventories in PDF format have also been included. They facilitate a detailed look at the content of a particular collection. They are accompanied by an introduction, which describes the history of the documents as well as the history of the institution / person who released them. In many cases, the inventories are complemented by geographic and personal indexes.

The browser allows to find the collection we are interested in through entering a key word, for example, in the case of looking for the documents of Jewish Community in Cracow, you need to type in “Community” or “Cracow”, or the catalogue number (meaning, the number of the unit).

Accessing documents: we would like to highlight that the documents themselves are not available online. They are available for inspection only at JHI Archive’s headquarters, during its working hours (from Monday to Friday, 8am-4pm).

Searching people: the database “Archive collection” is not a personal database, which means that it is not intended for searching people.

Signature Name Size Unit count File
101 Jüdische Gemeinde zu Berlin (Gmina Żydowska w Berlinie). [1672] 1775 – 1938 1.5 m b. 81 Download
102 Żidovska Nabożenska obec v Praze. Jüdische Kultusgemeinde in Prag (Gmina Żydowska w Pradze). 1939 – 1940 0.5 m b. 21 Download
103 Israelitische Kultusgemeinde Wien (Gmina Żydowska w Wiedniu). 1866 – 1940 0.8 m b. 50 Download
143 Israelitische Kultusgemeinde Graz. (Gmina Żydowska w Grazu). 1926 – 1937 0.2 m b. 1
104 Gmina Żydowska w Bydgoszczy. 1838 — 1939 1 m b. 37 Download
105 Synagogen Gemeinde zu Breslau (Gmina Żydowska we Wrocławiu). 1852 - 1944 30 m b. 1325 Download
106 Gminy Żydowskie Prowincji Śląskiej. [1742] 1869 - 1939 [1942] 6.5 m b. 533 Download
116 Gminy Żydowskie Prowincji Poznańskiej. [1781] 1790 - 1938 1 m b. 76 Download
112 Synagogen Gemeinde Gleiwitz (Gmina Żydowska Gliwice). 1907 – 1942 5 m b. 212 Download
107 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. 1701 – 1939 24 m b. 1226 Download
108 Żydowskie stowarzyszenia krakowskie. [1812] 1914 - 1939 2 m b. 139 Download
109 Gmina Wyznaniowa Podgórze. 1893 - 1938 2 m b. 86 Download
119 Zbiór dokumentów Gminy Żydowskiej miasta Lwowa. 1609 - 1801, 1902 0.4 m b. 54 Download
129 Kolekcja dokumentów gmin żydowskich z terenów I Rzeczpospolitej. XVII – XVIII w. 0.05 m b. 11
111 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Żychlinie. [1918] 1929 - 1931 0.1 m b. 8 Download
135 Gmina Wyznaniowa Żydowska miasta Łodzi. 0.5 m b. 1
110 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Tarnopolu. 1881 - 1939 0.5 m b. 31 Download
199 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. 1857 - 1878, 1927 0.2 m b. 4
113 Akta Gminy Wyznaniowej Żydowskiej miasta Włocławka oraz gmin żydowskich powiatu Włocławek. 1919 – 1939 0.4 m b. 19 Download
128 Akta stanu cywilnego ludności żydowskiej w Działoszycach, 1828-29, 1834-1835, 1842, 1843, 1845, 1846 0.3 m b. 7
134 Akta zgonów ludności wyznania mojżeszowego okręgu miasta Kutna. Okręg Bóżniczy w Kutnie. [1828] 1830 - 1833 i 1837 - 1840 [1841] 0.2 m b. 8
126 Akta zgonów izraelickiego okręgu metrykalnego w Zniesieniu, powiat Lwów, 1914 0.03 m b. 1
141 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów gminy Szydłów. 1913-1917 0.05 m b. 1
138 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów wsi Kaskada, powązkowski okręg bóżniczy. 1915 0.03 m b. 1
125 Księgi małżeństw ludności żydowskiej w Wyszkowie. 1879 - 1880 i 1889 - 1890, 1908 – 1910 0.2 m b. 5
127 Akta Urzędu Stanu Cywilnego Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Zarębach Kościelnych. 1809 – 1939 0.5 m b. 10
140 Księga Zgonów Okręgu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Złoczewie. 1912-1916 0.1 m b. 1
142 Akta uprawomocniające małżeństwa starozakonnych zawarte w Gniewoszowie i Granicy w 1857 r. 0.1 m b. 1
123 Kolekcja polskich paszportów żydowskich emigrantów do Palestyny zdeponowanych w polskim konsulacie w Haifie. 1930 – 1939 3 m b. 1
115 Biuro Adresowe miasta Częstochowy. Kwestionariusze do dowodów osobistych. 1930 – 1938 3 m b. 1
118 Zbiór dokumentów lóż masońskich m.in. w Dreźnie, Hanowerze, Altenburgu. 1815 – 1939 1 m b. 66 Download
136 Zbiór dokumentów z NN organizacji, Paryż. 1922 – 1940 1 m b. 20
117 Prace magisterskie studentów Instytutu Nauk Judaistycznych obronione na Uniwersytecie Warszawskim w latach 30-tych XX w. 1 m b. 64 Download
347 Prace magisterskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej 9 m b. 464 Download
348 Prace doktorskie o tematyce żydowskiej obronione po II wojnie światowej. 2 m b. 111 Download
139 Zbiór akt diaspory żydowskiej na Łotwie. 1920-1940 0.5 m b. 3
ARG Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy [Ring.I, Ring.II] Archiwum Ringelbluma. [1909] 1940-03.1943 14 m b. 2063 Download
212 Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie. 1939 – 1943 (Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg) 0.5 m b. 25 Download
244 Biuro Meldunkowe w Białej Podlaskiej. Karty meldunkowe ludności żydowskiej. 1 m b. 1 Download
275 Rada Żydowska w Białej Rawskiej. 0.2 m b. 3 Download
204 Podziemne Archiwum Getta Białostockiego. 1941 - 1943 1 m b. 96 Download
257 Bochnia. Dokumenty prywatne. 1943 0.01 m b. 2 Download
250 Podania jeńców Stalagu II B w Hammerstein [Czarne, woj. pomorskie] do ambasady ZSRR w Berlinie o nadanie obywatelstwa sowieckiego. 10.–12.1940 0.2 m b. 4 Download
279 Czermin [Hohenbach]. 1943 0.01 m b. 1 Download
213 Rada Starszych w Częstochowie. 1939 – 1942 2.5 m b. 108 Download
207 Kartoteka Więźniów Obozu Hasag- Pelcery w Częstochowie. 1943 — 1945 2 m b. 1
258 Drohobycz. Dokumenty prywatne. 11.12.1941 0.01 m b. 1 Download
214 Rada Żydowska w Falenicy. 1940 – 1941 0.01 m b. 2 Download
215 Rada Żydowska w Jaśle. 1941 - 1942 0.01 m b. 1 Download
224 Kamieńsk. Zarząd Gminny. 1939 - 1940 0.1 m b. 2 Download
274 Rada Żydowska w Kielcach. 1941 0.01 m b. 1 Download
259 Kobierzyn. Państwowy Zakład dla Umysłowo Chorych. 1940 0.01 m b. 1 Download
220 Rada Żydowska w Końskich. 1941-1942 0.02 m b. 1 Download
260 Kowno. Obóz (Wiliampol – Getto). 1941-1944 0.1 m b. 1 Download
218 Jüdische Gemeinde in Krakau (Rada Żydowska w Krakowie). 1939 – 1942 20 m b. 75 Download
228 Der Stadthauptmann der Stadt Krakau (Starosta miasta Krakowa). 1939 -1944 2 m b. 135 Download
251 Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie). [1939] 1940 – 1943 0.15 m b. 7 Download
253 Rada Żydowska w Lublinie. 1940-1944 5 m b. 22 Download
374 Kartoteka żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. 1944 1 m b. 1
229 Rada Żydowska we Lwowie. Zbiór dokumentów dotyczących Getta Lwowskiego. (Teka Lwowska). 1941 – 1942 0.5 m b. 25 Download
216 Rada Żydowska w Łachwie. 1941 0.01 m b. 1 Download
252 Rada Żydowska w Łęczycy. 1941 0.2 m b. 1 Download
205 Zbiór materiałów do dziejów ludności żydowskiej w Łodzi. 1939-1944 10 m b. 649 Download
219 Rada Żydowska w Międzyrzecu Podlaskim. 1940, 1942 0.01 m b. 7 Download
256 Rada Żydowska w Modliborzycach. 1940-1942 0.2 m b. 4 Download
276 Rada Żydowska w Niepołomicach. 1942 0.01 m b. 1 Download
261 Nowy Sącz - Getto. Akta prywatne. bd. [przed 08.1942] 0.01 m b. 1 Download
249 Opatów. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Oemler (Strassenbaugesellschaft Oemler). 1942-1943 0.01 m b. 1 Download
280 Ostrowiec Świętokrzyski. 1940-1941 0.02 m b. 1 Download
262 Rada Żydowska w Pabianicach. 1942 0.01 m b. 2 Download
225 Rada Żydowska w Pińsku. 1942 0.04 m b. 1 Download
263 Piotrków Trybunalski. Dokumenty prywatne. 1926, 1942 0.01 m b. 1 Download
278 Poniatowa, obóz. 1942, po 1945 0.01 m b. 1 Download
264 Rada Żydowska w Przemyślu. Dokumenty prywatne. 1942 0.01 m b. 1 Download
265 Rada Żydowska w Radomiu. 1940-1941 0.2 m b. 5 Download
232 Rada Żydowska w Rawie Ruskiej. 1942 0.01 m b. 1 Download
272 Rzeszów. Gmina Żydowska Wyznaniowa. Urząd Metrykalny. 1942 0.01 m b. 1 Download
266 Zbiór fotografii legitymacyjnych ludności żydowskiej w Siedlcach, bd. 0.1 m b. 1 Download
222 Rada Żydowska w Staszowie. 1940-1942, [1937-1939] 0.7 m b. 20 Download
267 Tarnów. Sąd Grodzki, Getto, Obóz pracy. 1941-1943 0.02 m b. 4 Download
221 Rada Żydowska w Warszawie. 1939–1945, [przed 1939, po 1945] 3 m b. 51 Download
200 Zbiór dokumentów Związku Towarzystw Opieki nad Dziećmi i Sierotami Centos w Getcie Warszawskim. 1941–1942 0.1 m b. 27 Download
269 Wilno – Getto. Akta prywatne. 1941-1942 0.01 m b. 1 Download
223 Rada Żydowska we Włoszczowej. 1941-1942 0.01 m b. 2 Download
270 Rada Żydowska w Woli Wereszczyńskiej. 1941-1942 0.01 m b. 2 Download
268 Theresienstadt. Judische Selbstverwaltung. 1941 0.01 m b. 1 Download
273 Ujście Jezuickie. Akta prywatne. 1942, [1946] 0.01 m b. 1 Download
277 Rada Żydowska i Komisarz Powiatowy w Zbarażu. 1942 - 1943 0.1 m b. 4 Download
271 Zwierzyniec. Obóz przejściowy. 1942 0.01 m b. 1 Download
210 American Jewish Joint Distribution Committee. 1939-1941 6 m b. 761 Download
350 American Jewish Joint Distribution Committee. 1945-1949 37 m b. 2445 Download
211 Żydowska Samopomoc Społeczna (Jüdische Soziale Selbsthilfe Jüdisches Hilfskomitee). 1940 – 1942 [1944] 16 m b. 1470 Download
233 Zbiór dokumentów niemieckich władz okupacyjnych. 1939 – 1944 1.5 m b. 157 Download
241 Obwieszczenia i zarządzenia władz okupacyjnych. 1939 – 1945 1.5 m b. 606 Download
245 Zbiór planów i map. 1922-1990 0.5 m b. 226 Download
226 Zbiór utworów literackich. 1939 - 1960 6 m b. 515 Download
230 Zbiór dokumentów konspiracyjnych, w tym prasa (dawniej varia okupacyjne). 1939-1945 1.2 m b. 165 Download
242 Sicherheitspolizei (SIPO) und des Sicherheitsdienst (SD) (Policja Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa), Paryż. 1942 – 1943 5 m b. 850
254 Wnioski Żydów europejskich o wizę emirgacyjną. 1940 0.05 m b. 1
255 Prawo podatkowe III Rzeszy. 1939-1945 0.3 m b. 48
M/235 Kolekcja Hersza Wassera. 1939 – 1946 [ze zbiorów YIVO w Nowym Jorku] 2 m b. 3
301 Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady. 20 m b. 7297 Download
302 Zbiór pamiętników Żydów Ocalałych z Zagłady. 10 m b. 349 Download
303 I Centralny Komitet Żydów w Polsce. Prezydium i Sekretariat. 1945–1950 2 m b. 278 Download
303 II Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Organizacji i Kontroli. 1946-1950 2 m b. 147 Download
303 III Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Personalny. 1946-1950 1.5 m b. 186 Download
303 V Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Ewidencji i Statystyki. 19 m b. 1465 Download
303 XIII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Kultury i Propagandy. 1944-1950 3 m b. 248 Download
303 VII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Finansowy. 1944-1950 4 m b. 261 Download
303 VIII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Opieki Społecznej. 1944-1950 3 m b. 582 Download
303 XVI Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Prawny. 1945-1950 1.5 m b. 197 Download
303 XII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Produktywizacji. 1945-1950 1.5 m b. 183 Download
303 XVIII Centralny Komitet Żydów w Polsce. Centralna Komisja Specjalna. 1946-1947 0.5 m b. 74 Download
303 XI Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Młodzieżowy. 1945-1950 0.5 m b. 180 Download
303 IX Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Oświaty. 1945-1950 4.5 m b. 1880 Download
303 XIX Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Ziomkostw. 1945-1950 1.2 m b. 165 Download
303 VI Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Repatriacji. 1945-1946 0.5 m b. 67 Download
303 XIV Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Emigracji. 1946-1950 7.5 m b. 648 Download
303 X Centralny Komitet Żydów w Polsce. Wydział Budowlany. 1945-1950 0.5 m b. 42 Download
303 XX Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy CKŻP. 1944-1947 8 m b. 693 Download
362 Wojewódzki Komitet Żydowski w Białymstoku. 1944-1950 1.5 m b. 98
363 Wojewódzki Komitet Żydowski w Krakowie. 1945-1950 1.5 m b. 120
355 Wojewódzki Komitet Żydowski w Lublinie. 1944-1950 0.5 m b. 46
359 Komitet Żydowski w Ostrowcu Świętokrzyskim. 0.2 m b. 13
367 Komitet Żydowski w Przemyślu. 0.4 m b. 31
364 Komitet Żydowski w Świdnicy. 1 m b. 130
365 Komitet Żydowski w Tarnowie. 0.2 m b. 10
352 Wojewódzki Komitet Żydowski w Warszawie. 1945-1949 1.2 m b. 118
366 Komitet Żydowski w Żarach. 0.2 m b. 45
310 Żydowski Instytut Historyczny. 1947- (zespół otwarty) 32 m b. 2544 Download
313 Sąd Społeczny (Obywatelski) przy CKŻP. 1946-1950 3 m b. 153 Download
318 Związek Żydów Byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem. 1944 – 1949 1 m b. 78 Download
369 Żydowskie Towarzystwo Kultury w Polsce. Akta oddziałów terenowych. 1947-1950 1 m b. 136 Download
368 Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich w Polsce. 1944-1947 0.5 m b. 59 Download
361 Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych. 1946 – 1949 0.5 m b. 54 Download
324 Towarzystwo Ochrony Zdrowia przy CKŻP. 1945 - 1949 [1950] 25 m b. 2122 Download
309 Organizacja Rozwoju Twórczości Przemysłowej, Rzemieślniczej i Rolniczej wśród Ludności Żydowskiej (ORT). 1946-1950 15 m b. 1062 Download
351 Hebrajskie Stowarzyszenie Pomocy Imigrantom. HIAS (Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society). 1945 – 1949 8 m b. 487 Download
334 Bund. 1945–1949 1.5 m b. 134 Download
333 Organizacje syjonistyczne. 1927, 1945-1950 5.5 m b. 601 Download
354 Biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej. 1944 – 1949 2.5 m b. 6
360 Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce. 1949-1992 (od 1992 Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP) 0.2 m b. 5
325 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. 1950 – 1967 7.5 m b. 317 Download
370 Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty) 0.2 m b. 3
371 Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty) 0.1 m b. 3
372 Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty) 0.1 m b. 1
373 Prasa emigracji 1968 roku. 1994-2009 (zespół otwarty) 0.1 m b. 1
349 Dział Dokumentacji Odznaczeń Yad Vashem w ŻIH. 1979-2004 [zespół otwarty] 15 m b. 222 Download
S/362 Spuścizna: Salomon Belis-Legis. 1960-1990 0.5 m b. 37 Download
S/326 Spuścizna: Tatiana Berenstein. 1946-1969 0.7 m b. 130 Download
S/329 Spuścizna: Gerszon Dua-Bogen. 1926-1970 0.5 m b. 24 Download
S/358 Spuścizna: Szymon Taub [1887–1943]; Władysław Chrapusta. [1896–1982] 0.5 m b. 19 Download
S/340 Spuścizna: Szymon Datner. 4 m b. 199 Download
S/339 Spuścizna: Artur Eisenbach. 1 m b. 177 Download
S/368 Spuścizna: rodzina Feldhorn. 1896–1975 [1991, 2014, 2016] 0.5 m b. 20 Download
S/369 Spuścizna: Eliasz Feldman. 1983-2006 1 m b. 41 Download
S/346 Spuścizna: Chaim Finkelsztejn. 1936-2002 0.5 m b. 178 Download
S/331 Spuścizna: Salo Fiszgrund. 1946-1966 0.07 m b. 12 Download
S/363 Spuścizna: rodzina Halperson. [1920] 1939-1942 [2000] 0.25 m b. 6 Download
S/334 Spuścizna: Cwi Hirszhorn. 0.1 m b. 2
S/360 Spuścizna: Daniel Kac. 0.1 m b. 10
S/344 Spuścizna: Henryk Kroszczor. 2 m b. 253
S/350 Spuścizna: Anna (Chana) Kubiak. 0.2 m b. 6 Download
S/341 Spuścizna: Anatol Leszczyński. 1961-1993 0.5 m b. 42 Download
S/366 Spuścizna: Jerzy Lewiński. 0.2 m b. 15
S/361 Spuścizna: Salomon Łastik. 1940-1979 0.2 m b. 27 Download
S/333 Spuścizna: Bernard Mark. 5 m b. 296 Download
S/367 Spuścizna: Rachela Markin. 0.2 m b. 3 Download
S/342 Spuścizna: Ida Merżan. 0.5 m b. 46
S/365 Spuścizna: Tadeusz Józef Michalski. 0.5 m b. 18
S/330 Spuścizna: Michał i Klara Mirscy. 1929-1969 0.5 m b. 29 Download
S/328 Spuścizna: Abraham Morewski. 1908-1964 0.8 m b. 47 Download
S/327 Spuścizna: Janina Morgensztern. 0.3 m b. 20
S/236 Spuścizna: rodzina Naimark. [1938] 1939-1941 0.2 m b. 7 Download
S/372 Spuścizna: Abraham Nattel. 1927-1939 0.4 m b. 7
S/371 Spuścizna: rodzina Percyz. 1917-1941 0.2 m b. 5 Download
S/351 Spuścizna: Henryk Piasecki. 0.2 m b. 2
S/345 Spuścizna: Jakub Rotbaum. 10 m b. 1050
S/374 Spuścizna: Ruta Sakowska. 0.5 m b. 19 Download
S/352 Spuścizna: Ernestyna i Józef Sandel. 0.5 m b. 150
S/353 Spuścizna: Irena Sendlerowa. 1995-2003 0.5 m b. 28
S/354 Spuścizna: Eugenia Sieradzka. 0.3 m b. 10
S/370 Spuścizna: rodzina Stupaj. 1932-1948 0.02 m b. 1
S/359 Spuścizna: Leopold Trepper (Leib Domb). 0.07 m b. 3
S/364 Spuścizna: Jonas Turkow. 1922-1946 0.2 m b. 13 Download
S/309 Spuścizna: Pola Wawer. 1908-1990 0.2 m b. 57
S/338 Spuścizna: Szymon Zachariasz. 0.4 m b. 30
S/348 Spuścizna: Henryk Zołotow. 1952-1964 0.3 m b. 33
124 Kopie pamiętników młodzieży żydowskiej nadesłane na konkurs JIVO w Wilnie. 1928-1939 0.3 m b. 27 Download
234 Fotokopie dokumentów niemieckich władz okupacyjnych. 0.5 m b. 50
344 Materiały z procesów zbrodniarzy wojennych. 1945–1962 5 m b. 599 Download
345 Materiały Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące zbrodni wojennych. 1945-1953 2 m b. 600
314 Ruch robotniczy. 3.5 m b. 84
332 Wojna domowa w Hiszpanii. 1937-1987 0.5 m b. 27 Download
339 Janusz Korczak. 0.3 m b. 90
358 Dokumentacja fotograficzna inskrypcji na grobach części cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie (kwatery 1-4, 90-92, 97 i 99) 1.5 m b. 50
114 Pinkas płocki. Kronika Gminy Żydowskiej w Płocku. 1762-1781. 0.1 m b. 1
S/343 Materiały osobiste. 1912-2009 1 m b. 31 Download
120 Varia (zbiór rozpraw naukowych, religijnych, dokumentów osobistych i administracyjnych z XIX i XX w.) 12 m b. 722
353 Ogłoszenia i plakaty powojennych organizacji żydowskich m.in.: CKŻP, ORT, TSKŻ, Teatr Żydowski. 0.5 m b. 500
S/373 Spuścizna: rodzina Melchior 0.5 m b. 64 Download
144 Zbiór obwieszczeń i ulotek dotyczących życia społecznego i politycznego ludności żydowskiej 0.5 m b. 77 Download
S/357 Spuścizna: Władysław Bartoszewski 0.4 m b. 23 Download
S/237 Spuścizna: rodzina Lebenhaft 0.2 m b. 61 Download
335 Cukunft. 1946–1949 0.1 m b. 8 Download
121 Dzienniki: Publicznej Szkoły Powszechnej w Warszawie. 1938–1939; 1931–1932; Prywatnej Szkoły Powszechnej w Łodzi. 1935–1936 0.1 m b. 3
209 Obozy 2 m b. 318 Download
100 Zbiór świadectw dojrzałości absolwentek Gimnazjum Żeńskiego „Wiedza” Luby Sołowiejczyk-Magalitowej w Łodzi. 1925–1939 0.1 m b. 6
122 Kolekcja podań do starostwa radzymińskiego o wydanie zgody na wyjazd zagranicę Żydów — emigrantów z Podola i Wołynia. 1922 0.1 m b. 1
137 Księga małżeństw m. Łodzi. 1936 0.1 m b. 1
S/336 Spuścizna: Janina Sobol-Masłowska 0.5 m b. 6
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand