małżeństwo zakazane

Zgodnie z tradycją żydowską, małżeństwo nie jest ważne, jeśli zostało zawarte z popełnieniem grzechu, który pociąga za sobą „odcięcie od ludu Izraela” (hebrajski, karet) bądź karany jest śmiercią, a więc kiedy: 1. zostało zawarte ze zbyt bliskimi krewnymi (np. z matką, siostrą, córką itp.), z siostrą żyjącej byłej żony, z byłą żoną brata (z wyjątkiem lewiratu), z zamężną kobietą (cudzołóstwo i bigamia); 2. zostało zawarte z innowiercą; 3. w innych wypadkach, które zostały wymienione w dziele Szulchan Aruch, w części Ewen ha-Ezer. M.z. jest ważne (trwa do momentu śmierci jednego z małżonków bądź do czasu rozwodu), lecz musi być rozwiązane poprzez rozwód, w wypadku, gdy zostało zawarte w sytuacji przekroczenia prawa ustanowionego przez rabinów (a nie zawartego w Torze; por.: halacha; tak(k)anot), niezależnie od tego, czy jedna bądź obie strony związku wiedziały o zaistnieniu takiej właśnie sytuacji, np.: a) jeśli kobieta utrzymuje pozamałżeńskie stosunki seksualne z własnej woli, staje się „zakazana” dla swego męża, a po rozwodzie nie może też poślubić swego kochanka ani żadnego innego mężczyzny; b) jeśli kobieta, będąca żoną mężczyzny pochodzącego z rodu kapłańskiego (kohen), padła ofiarą gwałtu, staje się „zakazaną” dla swego męża; w podobnej sytuacji, jeśli mąż legitymujący się innym niż kapłańskie pochodzeniem, rozwiedzie się z żoną, to może ją ponownie poślubić wówczas, gdy w międzyczasie była żoną kogoś innego; c) jeśli kobieta rozwiodła się z drugim mężem lub ten zmarł, nie może ona poślubić swego pierwszego oblubieńca; d) jeśli mężczyzna pochodzi z rodu kapłańskiego, nie może poślubić kobiety rozwiedzionej; e) jeśli ktoś zaliczany jest ze względu na swe pochodzenie do kategorii mamzer (por. bastard), nie wolno wchodzić z nim w związki małżeńskie; f) jeśli nie upłynęło 90 dni od chwili rozwodu lub owdowienia kobiety, nie wolno wchodzić z nią w związek małżeński. (Por. też: aguna; chalica; Jewamot; mi'un; monogamia)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem