aw

(hebr.; jid. ow) – piąty miesiąc w kalendarzu żydowskim, licząc od nisan lub jedenasty, licząc od tiszri, przypadający – według kalendarza gregoriańskiego – na lipiec-sierpień; trwa 30 dni. Zgodnie z tradycją żydowską, jest on uważany za czas złowróżbny. Szulchan Aruch (Orach Chajim 551,1) zalecał nawet, by w czasie jego trwania nie wchodzić w spory z nie-Żydami. Dziewiątego dnia a. zachowuje się uroczysty post Tisza be-Aw. Właśnie ze względu na ów post religijni Żydzi, na określenie a., używali eufemizmu menachem aw (hebr., aw pocieszenia [otuchy]), a dla Błogosławieństwa nowego miesiąca w szabat poprzedzający nadejście a.Rosz Chodesz Menachem Aw. Piętnastego dnia a. obchodzono święto Tu be-Aw. Symbolem tego miesiąca jest lew. (Zob. też ab(b)a; Szabat Nachamu)

Autorzy hasła: Magdalena Bendowska, Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand