królowie Izraela

królowie Izraela

 • Saul (panował ok. 1026-1004 p.n.e.)
 • Dawid (panował ok. 1004-965 p.n.e.)
 • Salomon (panował ok. 965-928 p.n.e.)

ok. 930 p.n.e. nastąpił podział na
Królestwo Północne (Izrael) i Południowe (Juda)

królowie w Państwie Północnym (Izraelu):

 • Jeroboam I (panował ok. 928-907 p.n.e.)
 • Nadab (panował w 907-906 p.n.e.)
 • Baasza (panował w 906-883 p.n.e.)
 • Ela (panował w 883-882 p.n.e.)
 • Zimri (panował w 882/881 p.n.e.)
 • Tibni (panował w 882/881-878 p.n.e.)
 • Omri (panował w 882/881-871 p.n.e.)
 • Achab (regent w 873-871; król – 871/870-852/851 p.n.e.)
 • Ochozjasz (panował w 852/851-851/850 p.n.e.)
 • Joram (panował w 851/850-842 p.n.e.)
 • Jehu (panował w 842-814 p.n.e.)
 • Joachaz (regent w 817-814; król – 814-800 p.n.e.)
 • Joas (panował w 800-784 p.n.e.)
 • Jeroboam II (regent w 789-784; król – 784-748 p.n.e.)
 • Zachariasz (panował w 748/747 p.n.e.)
 • Szallum (panował w 747 p.n.e.)
 • Menachem (panował w 747/746-737/736 p.n.e.)
 • Pekahiasz (panował w 737/736-735/734 p.n.e.)
 • Pekach (panował w 735/734-733/732 p.n.e.)
 • Ozeasz (panował w 733/732-724 p.n.e.)

królowie w Państwie Południowym (Judzie):

 • Roboam (panował w 928-911 p.n.e.)
 • Abiasz (panował w 911-908 p.n.e.)
 • Asa (panował w 908-867 p.n.e.)
 • Jozafat (regent w 870-867; król – 867-846 p.n.e.)
 • Joram (regent w 851-846; król – 846-843 p.n.e.)
 • Ochozjasz (panował w 843-842 p.n.e.)
 • Atalia (panowała w 842-836 p.n.e.)
 • Joas (panował w 836-798 p.n.e.)
 • Amazjasz (panował w 798-769 p.n.e.)
 • Azariasz (regent w 785-769; król – 769-733 p.n.e.)
 • Jotam (regent w 758-750; król – 750-743 p.n.e.)
 • Achaz (regent w 743-733; król – 733-727 p.n.e.)
 • Ezechiasz (panował w 727-698 p.n.e.)
 • Manasses (panował w 698-642 p.n.e.)
 • Amon (panował w 641-640 p.n.e.)
 • Jozjasz (panował w 639-609 p.n.e.)
 • Joachaz (panował w 609 p.n.e.)
 • Joakim (panował w 608-598 p.n.e.)
 • Joachin (panował w 597 p.n.e.)
 • Sedecjasz (panował w 596-586 p.n.e.)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem