kiduszowe pucharki

naczynia na czerwone wino, używane do celów rytualnych z okazji szabatuświąt. Czas świąteczny rozpoczynał pan domu, odmawiając Kid(d)usz nad pucharem napełnionym winem. W zależności od stopnia zamożności domu, były to kielichy, pucharki i kubki rozmaitych kształtów, począwszy od najprostszych, wykonanych ze szkła czy metalu, aż po bardzo ozdobne, srebrne, takie same, jakie spotkać było można w innych, nieżydowskich domach. Jedyną wskazówką, że dany przedmiot służył rodzinie żydowskiej do celów religijnych może być znana historia przedmiotu, czasami ikonografia przedstawiona na brzuścu naczynia, np. scena wyjścia Żydów z Egiptu, lulaw i etrog, lub inskrypcja w języku hebrajskim, rzadziej jidysz, o charakterze donacyjnym, albo w postaci cytatu, najczęściej biblijnego (np. na pucharkach szabasowych zamieszczano zazwyczaj fragment z Księgi Wyjścia 20,8). Na wschodzie Europy w XIX–XX w. do najbardziej powszechnych należały srebrne kubeczki różnych rozmiarów, na których ornament roślinno-geometryczny przeplatał się z wygrawerowanymi widokami architektonicznymi Jerozolimy lub innych żydowskich miejsc świętych w Ziemi Obiecanej.

Autor hasła: Magdalena Sieramska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand