gematria

(aram. gimatrij(j)a; od grec. geometria) – metoda egzegetyczna, zakładająca, że słowa o tej samej wartości liczbowej pozostają ze sobą w pewnym istotnym związku, tworzą znaczące, niedostrzegalne bez pomocy g., księgi semantyczne. Metoda zamiany słów sobie odpowiadających pozwala, ponad literalnym znaczeniem tekstu, dotrzeć do jego znaczeń ukrytych. W swoich licznych wariantach g. tworzy skomplikowany i rozbudowany system. W najprostszej wersji zgodna jest z następującą zasadą: 22 litery alfabetu hebrajskiego służą jednocześnie do oznaczania liczb; alef oznacza 1, be(j)t – 2, gimel3, dalet – 4 itd., aż do jod – 10; następna litera, tj. kaf oznacza 20, lamed30, mem – 40, aż do cade(j) – 90; litera dziewiętnasta kof oznacza 100, re(j)sz – 200, szin – 300, a ostatnia – dwudziesta druga litera alfabetu taw – 400. Każdemu słowu da się więc przyporządkować liczbę, która jest sumą cyfr, odpowiadających poszczególnym literom, np. słowo „Adam”, zapisane hebrajskimi literami alef, dalet, mem (= 1+4+40), ma wartość liczbową 45. (Zob. też ATBASZ; s(e)gul(l)a)

Autor hasła: Bogdan Kos

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand