Syrach

(hebr. Sira), zw. też Ben Sirą (hebr., Syn Syracha) – autor napisanej w języku hebrajskim apokryficznej Księgi Mądrości Syracha (Syracha Mądrość; por. apokryfy i pseudoepigrafy), który żył i działał prawdopodobnie w Jerozolimie w III/II w. p.n.e., gdzie też prowadził szkołę (dom nauki; be(j)t (ha-)midrasz) oraz wiele podróżował.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand