Referat Żydowski Gestapo

właśc. Referat IV B 4 – komórka organizacyjna Wydziału IV B Departamentu IV (Geheime Staatspolizei [Gestapo] – Tajnej Policji Państwowej) w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA), kierującego wszystkimi niem. formacjami policyjnymi. Celem gestapo była walka z wrogami państwa; Wydział IV B zajmował się „sektami”: katolikami, protestantami, masonami oraz żydami. Zadaniem ulokowanego w nim Referatu Żydowskiegood przełomu 1941/1942 – było centralne opracowanie spraw natury policyjnej i bezpieczeństwa przy przeprowadzaniu ewakuacji na terenach wschodnich. W praktyce, polegało to tylko na organizacji transportów Żydów do ośrodków zagłady. Całość przedsięwzięcia znalazła się w kompetencji Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS, od którego szefa, SS-Obergruppenführera (gen. Waffen-SS) Oswalda Pohla, także zwierzchnika Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych, wychodziły ustne lub pisemne rozkazy, dotyczące eksterminacji. W rzeczywistości, w realizację „ostatecznego rozwiązania” kwestii żydowskiej były zaangażowane wszystkie piony państwa i partii, SS i armii, podległe formalnie lub faktycznie Reichsführerowi SS, Heinrichowi Himmlerowi. Kierownikiem R.Ż.G., od pocz. wojny, był SS-Hauptsturmführer Adolf Eichmann. Ponieważ stanowisko kierownika Wydziału IV B nie zostało nigdy obsadzone, Eichmann podlegał bezpośrednio szefowi gestapo, Heinrichowi Müllerowi. Zwierzchnikiem Müllera był szef RSHA, Reinhard Heydrich, a później Ernst Kaltenbrunner – obaj byli podwładnymi Himmlera, ten bezpośrednio podlegał Hitlerowi. Pod względem technicznym i organizacyjnym, także stopnia wojskowego, Eichmann nie zajmował wysokiej pozycji. Stanowisko to stało się tak istotne tylko dlatego, że kwestia żydowska – z powodów ideologicznych, w miarę upływu czasu – zyskiwała coraz bardziej na znaczeniu, aż wreszcie stała się centralnym celem wojennym III Rzeszy. PS

Autor hasła: Paweł Szapiro

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem