Rafael

(hebr., boski lekarz [Bóg leczy, kuruje]; jid. Refoel) – archanioł, który uzdrawia ludzi i świat; niesie pociechę, zsyłając mądrość. Jego symbolem jest wąż. R. przekazał Adamowi mist. tajemnice o strukturze wszechświata; Noemu dał księgę mądrości, która oświetlała jego arkę (arka Noego) wśród mroków potopu; Abrahama uleczył z dolegliwości, spowodowanej obrzezaniem. Jest jednym z czterech aniołów Boskiej Obecności. Stoi z tyłu Bożego Tronu Chwały (hebr. Kise ha-Kawod). W radzie aniołów – w opozycji do większości – był rzecznikiem stworzenia człowieka.

Autor hasła: Bogdan Kos

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand