awera

(l.mn. awerot; hebr., występek, dosł.: przekroczenie, naruszenie, wykroczenie; jid. awejre, l.mn. awejres) – w literaturze rabinicznej termin określający przekroczenie praw halachy; przeciwieństwo (odwrotność) micwy; w ogólnych zarysach odpowiadający pojęciu grzechu. Podobnie jak micwa, dzieli się na wykroczenia popełnione przeciw Bogu i przeciwko człowiekowi. Te pierwsze mogą zostać odpuszczone w dniu Jom Kipur, jednak jeśli idzie o bliźnich – trzeba również dążyć do zadośćuczynienia im. Występkami głównymi są: rozlanie niewinnej krwi, cudzołóstwo i bałwochwalstwo. Człowiek winien raczej stracić życie niż popełnić tego rodzaju a., natomiast inne wykroczenia mogą zostać wybaczone. Moraliści żydowscy skłaniali się raczej do przeświadczenia, że występek nie jest spowodowany wrodzonymi, złymi skłonnościami człowieka, a jedynie stanowi efekt letargu duszy bądź nieświadomości.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand