aw be(j)t-din

(hebr., przewodniczący sądu) – w starożytności tytuł noszony przez wiceprzewodniczącego Wielkiego Sanhedrynu, który zasiadał w nim po prawej stronie przewodniczącego mu nasiego. A.b.-d. był głównym autorytetem w sprawach związanych. z czystością rytualną i życiem religijnym ludności żydowskiej. Forma tego tytułu, a zwłaszcza szczególnie uroczysty zwrot aw (hebr., ojciec), zdaje się sugerować, iż a.b.-d. przewodniczył jakiemuś sądowi, z czego wynika supozycja, że prawdopodobnie był on przew. Małego Sanhedrynu. Po zburzeniu Drugiej Świątyni (70 n.e.), w sanhedrynie w Jawne i Usza, funkcję a.b.-d. pełnił kierujący akademią talmudyczną (por. akademia w Jawne). Później tytuł ten nosili przewodniczący sądów rabinackich. (Por. be(j)t din)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem