artykuły wiary

zob. Trzynaście artykułów wiary; sześć artykułów wiary w: Crescas Chasdaj ben Abraham (ok. 1340-1412); trzy artykuły wiary w: Albo Josef (ok. 1380-1430 [1440; 1444])

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand