arawa

(hebr., wierzba; jid. werbe) – 1. jeden z czterech gatunków roślin, tworzących bukiet (lulaw) przygotowywany na święto Sukot. Tradycyjnie używa się dwóch gałązek (witek) wierzbowych, ponieważ w Biblii (Kpł 23,40) jest mowa o wierzbach w liczbie mnogiej (hebr. arawot). Wierzba, jako roślina która nie rodzi owoców ani nie pachnie, symbolizuje Żyda, który nie studiuje Tory i nie wypełnia przykazań Bożych. 2. pochód w dniu Hoszana Raba z gałązkami wierzbowymi, symbolizującymi wodę (woda jest symbolem życia).

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand