amoraici

(hebr. amoraim; od hebr. i aram. amar = mówić, interpretować) – uczeni i nauczyciele działający w Palestynie i Babilonii w czasie powstawania Talmudu, po redakcji Miszny, tj. od ok. III w. n.e. Nie ma w zasadzie żadnych różnic między nimi a wcześniej działającymi tan(n)aitami (np. w stosowanej metodologii), poza okresem działalności, podobnie jak między a. palestyńskimi i a. babilońskimi (ci ostatni działali dłużej). Oba bowiem ośrodki utrzymywały ze sobą kontakty, a uczeni nawzajem odwiedzali bratnie akademie talmudyczne i poszukiwali w nich pomocy przy rozwiązywaniu szczególnie zawikłanych problemów. Palestyńskiego uczonego określano mianem rabi, zaś babilońskiego – raw. Dyskusje pięciu generacji a. palestyńskich i ośmiu a. babilońskich wypełniają większą część TJ i TB. Ich postacie i wypowiedzi są też licznie przywoływane w hag(g)adzie i w midraszach. A. nie mogli jednak dezawuować opinii tanaitów, bez oparcia się na jakimś innym, pochodzącym z ich kręgu autorytecie bądź autorytecie wcześniejszym. Między sobą natomiast prowadzili często spory i niejednokrotnie wydawali przeciwstawne opinie. Toteż w dyskusjach a. nad kwestiami halachy, z zasady, na początku cytowana jest opinia zaczerpnięta z Miszny, a następnie pada pytanie: „Skąd my to wiemy?”, rozpoczynające badanie źródła, na jakim opierała się dana decyzja, by – poprzez rozważenie konkretnego przypadku – dojść do generalnej zasady, co umożliwia ostateczne rozwiązanie kwestii. W źródłach odnotowano informacje o działalności ok. 3 tys. a., zaś przeszło 2 tys. z nich zostało zidentyfikowanych (m.in. także poprzez rozpoznanie dat ich życia). (Por. m.in.: ab(b)a; Aszi; Amram; Becalel; Chana; Chij(j)a ben Raba; Hoszaja Raba; Huna; Jehuda bar Ezechiel; Jochanan ben Napacha; Raba bar bar Chana; Raba bar Nachmani; Rabinowicz Aleksander Zyskind; RAW; RAWA; Mar Samuel; Szymon ben Lakisz; saboraici; Seder ha-dorot; Sifte(j) jeszenim; Tanchuma oraz Albeck Szalom; Weiss Abraham).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem