Uriasz

(hebr. Urij(j)a bądź Urij(j)ahu = moim światłem jest JHWH) – imię kilku postaci biblijnych, wśród których na szczególną uwagę zasługuje U. Chetyta (hebr. Urija ha-Chit(t)i; przydomek ten, według midraszu, pochodził od miasta Chet, w którym U. mieszkał), jeden z dowódców armii Dawida, pierwszy mąż Batszeby (2 Sm 11,3). Zginął w wyniku intrygi Dawida, pragnącego ukryć własne cudzołóstwo z żoną U. Postępek władcy, cieszącego się miłością potomnych, wymagał usprawiedliwienia. Toteż zarówno w Talmudzie, jak i w komentarzach Rasziego, pojawiają się rozważania nt. buntu U.; wiadomo, że w obecności Dawida o wodzu Joabie mówił „mój pan”, nie posłuchał też królewskiego rozkazu, by powrócił do domu. W księdze Zohar zwrócono uwagę, że imię U. w obu jego wersjach użytych w Biblii zawiera na końcu Imię Boże, co w istocie zaświadcza, iż nie obcował (czyli nie skonsumował małżeństwa) z Batszebą. Do postaci U. nawiązywano także w późniejszych wiekach, zalecając mężczyznom, udającym się na wojnę, by małżonkom pozostającym w domu udzielali warunkowego rozwodu (por. aguna).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand