Szmini Aceret

(hebr., Ósmy [dzień] Zgromadzenia; jid. Szmini Acejres); Jom ha-Szmini (hebr., Dzień Ósmy); Chag ha-Aceret (hebr.) = Święto [Uroczystego] Zgromadzenia; Święto Zakończenia – według tradycji biblijnej, ósmy dzień uroczystego zgromadzenia; ósmy dzień święta Sukot, przypadający dwudziestego drugiego dnia tiszri, traktowany przez rabinów jako osobne święto. Dzień ten oznacza zakończenie wszystkich rytuałów związanych z Sukot; nie używa się już wówczas lulawu ani nie nocuje w kuczce. Nakaz jego przestrzegania pochodzi od słów biblijnych: „ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać [w tym dniu] żadnej pracy” (Kpł 23,36; zob. też Lb 29,35). W diasporze, gdzie obchody świąt biblijnych rozciągnięto na dwa dni, drugi dzień Sz.A. obchodzony jest jako święto Simchat Tora; jednak w niektórych gminach sefardyjskich i chasydzkich – podobnie jak w Izraelu – obchody związane z Simchat Tora (hak(k)afot) mają miejsce pierwszego dnia. W synagodze odmawia się specjalną modlitwę o deszcz, włączoną do Szmone esre(j) podczas musaf (pozostawiono ją na koniec świąt, gdyż padające wcześniej deszcze utrudniłyby nocowanie w szałasach), czyta się też Księgę Koheleta (jeśli jednak jeden ze środkowych dni święta Sukot wypada w szabat, wówczas księgę tę odczytuje się właśnie tego dnia). Po pierwszej wyprawie krzyżowej (1096) w synagogach aszkenazyjskich w Sz.A. zaczęto także odmawiać Jizkor, modlitwę za zmarłych. Określenie aceret używane było w czasach biblijnych także w odniesieniu do ostatniego, tj. siódmego dnia święta Pesach (Pwt 16,8), a w tradycji rabinicznej nazywano tak także święto Szawuot.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand