Rut

(hebr.; jid. Rus; etymologia imienia jest dyskusyjna, być może znaczyło ono „urodziwa”) – według tradycji biblijnej, Moabitka; córka króla Moabu, która później przyjęła judaizm; żona Judejczyka Boaza z Betlejem, poślubiona przez niego zgodnie z prawem lewiratu; prababka króla Dawida. O jej losach opowiada biblijna Księga Rut, do której komentarz homiletyczny zawiera midrasz Rut Raba. W midraszach i hag(g)adzie R. przedstawiano tak, by w jak najlepszym świetle ukazać pochodzenie Dawida, które poprzez nią wiązało się z „obcoplemieńcami”. R. przypisywano wiele różnego rodzaju cnót; miała ją cechować wyjątkowa subtelność. Stąd też wynika znaczenie, przypisywane – według wyżej przytoczonej wersji – jej imieniu. R. miała też przyjąć wiarę Izraela, pomimo iż jej teściowa, Noemi, długo pouczała ją o surowości praw, którym w związku ze zmianą wiary będzie musiała podlegać. Już Abrahamowi Bóg zapowiedział, że będzie ona jednym z dwóch dobrych „pędów”, które zostaną wszczepione w jego ród, co wskazuje na nadawanie opowieści o R. znaczenia egzemplifikacji ukrytych zamiarów Stwórcy, kierującego dziejami ludzkości. Kabaliści, posługując się metodą notarikonu, uważali, że imię R. jest inwersją słowa oznaczającego gołębicę, którą obiecano złożyć w ofierze na ołtarzu, podobnie jak R. została przeznaczona, by wejść do społeczności wyznawców judaizmu. W księdze Zohar wskazano, że Dawid, Salomon i Mesjasz pochodzą od R. i Tamar, tj. kobiet, których losy były podobne; bowiem obie po śmierci swych pierwszych mężów powtórnie wstąpiły w związki małżeńskie z ich braćmi, aby dzieci zrodzone z tych nowych związków pozwoliły uczynić „nieśmiertelną” pamięć mężów.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem