Orach chajim

(hebr., Droga życia) – pierwsza część kodeksów halachicznych Arbaa Turim Jaakowa ben Aszera i Szulchan Aruch J. ben E. Karo, wydana po raz pierwszy w Wenecji w 1550, nawiązująca swym tytułem do słów Psalmu 16,11. Zawiera przepisy i przykazania, związane z praktykami religjnymi (w tym z modlitwami), etyką itp., dotyczącymi życia codziennego, szabatu i innych świąt żydowskich. (Zob. też: Izrael Meir ha-Kohen; Jeszuot Jaakow; Karlic Abraham Jeszajahu; Magen Awraham; Meir Lejbusz ben Jechiel Michael; Teomim Josef ben Meir)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand