Naszim

(hebrajski, Kobiety) – 1. inna nazwa traktatu Jewamot; 2. trzeci porządek Miszny, w którego skład wchodzi 7 traktatów (Jewamot, Ketubot, Nedarim, Nazir, Git(t)in, Sota, Kid(d)uszin), podzielonych na 71 rozdziałów. Dotyczy praw, obowiązków i przywilejów kobiet oraz wzajemnych relacji między mężczyznami i kobietami. Omówiono w nim także prawną moc złożonych ślubów (ślubowanie), kwestie związane z uwalnianiem niewolników i prawa dotyczące nazireatu (por.: nazirejczyk; Nazir). (Zob. też aguna)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand