Jewamot

(l.mn., hebr., Bezdzietne wdowy po zmarłych braciach); Naszim (l.mn., hebr., Kobiety) – pierwszy traktat trzeciego porządku Miszny (Naszim), liczący 16 rozdziałów; dotyczy prawa lewiratu i zabronionych związków małżeńskich (por. małżeństwo; małżeństwo zakazane). Szczegółowo omówiono w nim stopień pokrewieństwa wdowy z bratem męża i wynikające stąd konsekwencje; m.in. stosowanie prawa chalicy, kwestie związane z dziedziczeniem, a ponadto przypadki małżeństw mieszanych, małżeństw osób niepełnosprawnych itp.; cytowane są także wypowiedzi przedstawicieli szkół Szammaja i Hillela nt. lewiratu. Komentarze do tego traktatu znajdują się w TJ, TB oraz Tosefcie. (Zob. też: aguna; Luria Szlomo ben Jechiel)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand