Halban Leon

(do 1891 Blumenstock; 1838 Kraków – 1897 tamże) – profesor medycyny na UJ; poprzez żonę spokrewniony z warszawskim rodem Natansonów; szwagier Samuela Dicksteina. Doktorat z nauk medycznych uzyskał na UJ w 1862. Później pracował jako asystent-okulista. Od 1865 sprawował funkcję lekarza sądowego, a następnie eksperta od medycyny sądowej. Brał udział w powstaniu styczniowym, był więziony przez władze austriackie. W 1869 został mianowany docentem prywatnym w dziedzinie medycyny sądowej na Wydziale Prawa UJ, w 1871 – profesorem nadzwyczajnym, a w 1881 – profesorem zwyczajnym. W tym czasie przyjął chrzest. W 1891 zmienił nazwisko na Halban; w następnym roku – wraz z bratem H. Blumenstockiem – otrzymał tytuł szlachecki. W 1873 został przyjęty w poczet członków AU, jako członek nadzwyczajny, w tym samym czasie pełnił funkcję prez. Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego; był członkiem Towarzystwa Lekarzy Polskich w Paryżu. W 1873–1877 współredagował krakowski „Przegląd Krytyczny”, a następnie był redaktorem naczelnym „Przeglądu Lekarskiego” (1877–1892). Zapadłszy na chorobę umysłową, odszedł z uczelni w 1896. Opublikował ponad 100 prac z dziedziny medycyny sądowej i historii medycyny. W latach 70. XIX w. działał we władzach krakowskiej gminy żydowskiej, w sekcji szkolnej.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand