Eger (Eiger) Akiwa (Akiba, Akiwe) ben Mosze

Akiwa Güns, zw. Akiwą Młodszym (1761 Eisenstadt – 1837 Poznań) – rabin, talmudysta, duchowy przywódca ortodoksji niemieckiej; ojciec Salomona E.; dziadek Judy Lejba E. z Lublina; teść Sz. Schreibera. Kształcił się w jesziwie wuja, Beniamina Wolfa E., we Wrocławiu. Kierował jesziwą w Lesznie. Był rabinem w Märkisch Friedland (współcz. Mirosławiec; od 1791) i w Poznaniu (od 1814 [1815]); nieoficjalnie – naczelnym rabinem gminy maskili poznańskich. Uważany był za duchowego przywódcę ortodoksji w Niemczech i jednego z najwybitniejszych uczonych swego czasu, o autorytecie ogólnoeuropejskim. Jako rzecznik surowego przestrzegania rytuału, występował przeciwko prądom reformatorskim wśród maskili lecz równocześnie był otwarty na wiele nowych idei. Brał udział w pertraktacjach dotyczących praw Żydów w Księstwie Warszawskim (1807). Opieka nad ofiarami epidemii cholery w 1831, przyniosła mu uznanie pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III. E. jest autorem licznych dzieł, wydanych za jego życia bądź już po śmierci, m.in.: Derusz we-chid(d)usz (hebr.; 1839; nowele talmudyczne); Giljon ha-SZAS (hebr.; glosy do Talmudu, włączone do wydania praskiego z 1830-1834, wileń. 1834-1854 i warsz. 1860-1863); Tosafot rabi Akiwa Eger (hebr.; glosy do Miszny, włączone do wydań w Altonie 1841-1848 i w Warszawie 1862-1867; por. tosafot); Chid(d)usze(j) rabi Akiwa Eger (hebr.; 1858; nowele do Talmudu); oraz not do poszczególnych części Szulchan Aruch; a także Tszuwotresponsów (1889).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Akiwa ben Mosze Eger - Eger (Eiger) Akiwa (Akiba, Akiwe) ben Mosze - Polski Słownik Judaistyczny
Akiwa ben Mosze Eger (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand