Belkin Samuel

(1911 Świsłocz – 1976) – rabin, uczony, pedagog, znawca halachy, hellenistycznej literatury, a zwłaszcza Filona z Aleksandrii i wczesnych midraszy. Studiował w jesziwach Miru i Słonimia. Smichę otrzymał w Raduniu w 1928 (por. Izrael Meir ha-Kohen). W następnym roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1935 uzyskał doktorat, a w 1940 – profesurę. Od l. 30. związany był z Yeshiva College w Nowym Jorku. Przyczynił się walnie do przekształcenia tej uczelni w Yeshiva University (1945). Za jego najważniejszą pracę uważana jest rozprawa Philo and the Oral Law (1940). W późniejszych pracach ukazywał niezależność rozwoju myśli żydowskiej w Palestynie i Aleksandrii. Mimo że był wyrazicielem dążeń do modernizacji ortodoksji, zachował umiejętność porozumiewania się z reprezentantami wszystkich odłamów judaizmu i promowania jedności między nimi.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem