Batszeba

(hebr. Bat Szewa = córka przysięgi; jid. Basszewe) – według tradycji biblnej, żona wojownika Uriasza, a potem króla Dawida; matka króla Salomona (2 Sm 11, 12). Pod nieobecność Uriasza, walczącego w służbie króla, Dawid zauroczony urodą B. uwiódł ją, a dowiedziawszy się o wynikłej z tego związku ciąży, próbował zatuszować owo wydarzenie, nakłaniając Uriasza do powrotu i zbliżenia z żoną. Plan ten jednak nie powiódł się i – za sprawą Dawida – dowódca królewskich wojsk Joab powierzył Uriaszowi przedsięwzięcie, w którym ten musiał zginąć. Po śmierci Uriasza Dawid pojął B. za żonę, a jej syna Salomona uczynił swym następcą na tronie (1 Krl 1,28-48). Według tradycji talmudycznej (Sanhedrin 107), Bóg przeznaczył B. na żonę Dawida już szóstego dnia tworzenia świata. Do casusu B. nawiązywano w późniejszej tradycji, zalecając mężom, którzy udawali się na wojnę i narażali przez to życie na niebezpieczeństwo, by pozostawiali żonom listy rozwodowe (get). Akcję propagowania takiej postawy wśród powołanych do służby wojskowej w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej prowadził w Polsce warszawski rabin Szymszon Sztokhammer. (Por. też aguna)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand