Awoda Zara

(hebr., Bałwochwalstwo) – ósmy traktat z czwartego porządku Miszny (Nezikin), składający się z pięciu rozdziałów; poświęcony jest problemom związanym z praktykami religijnymi, uważanymi za bałwochwalcze (bałwochwalstwo) i miejscami takiegoż kultu (świętymi górami, drzewami, kamieniami oraz świątyniami). Omówiono w nim także zasady, jakich należy przestrzegać przy wszelkiego rodzaju kontaktach z osobami, które uważa się za bałwochwalców. A.Z. zawiera przepisy prawne, zakazujące prowadzenia z nimi transakcji handlowych, łączenia się we wszelkiego rodzaju związki, używania produkowanego przez nich wina itp. Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się zarówno w TB, TJ, jak i Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem