Awadim

(hebr., Niewolnicy) – nazwa jednego z tzw. Małych traktatów talmudycznych. Jest on poświęcony zagadnieniom związanym z Izraelitami, którzy popadli w niewolę. W większości odnosi się do treści pierwszego rozdziału traktatu Kid(d)uszin. Składa się z czterech rozdziałów, poświęconych sprawom uwalniania Izraelitów-niewolników w czasie trwania roku jubileuszowego (w tym nabywania i wyzwalania niewolników); wzajemnym stosunkom i związkom pana i niewolnika; zobowiązaniom rodziny do wykupienia krewnego, który popadł w niewolę; oraz jego sytuacji i statusowi społecznemu po wykupieniu; szczegółowemu omówieniu ceremonii, którą powinien przejść niewolnik, jeśli nie chce zostać uwolniony; a także sprawom związanym z uwalnianiem niewolników, którzy zostali sprzedani w niewolę nie-Żydom, bądź przekazani poza Palestynę.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem