Autoemancypacja

używana obiegowo skrócona forma tytułu książki J.L. Pinskiera: Autoemancipation! Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden (wydana po raz pierwszy anonimowo w Berlinie w 1882). Jej genezą był krach idei emancypacyjnych (emancypacja) w Rosji, po pogromach w l. 80. XIX w. Wedle Pinskiera, współcześni mu Żydzi nie byli narodem sensu stricto. Emancypacja i równouprawnienie nie stanowiły bynajmniej rozwiązania ich problemów, zwłaszcza wobec wrogości otoczenia. Pinsker podnosił więc konieczność budowania świadomości narodowej, czyli „autoemancypacji”, oraz polegania na własnych siłach i politycznej inicjatywie. Zgodnie z jego ideą, Żydzi – jako naród – powinni więc zdobyć dla siebie i zasiedlić terytorium w jakiejkolwiek części świata. Nie były to poglądy całkowicie oryginalne, zostały jednak przedstawione z taką logiką i siłą, że wywarły ogromne wrażenie nie tylko w Rosji oraz w Królestwie Polskim, ale także w Europie Zachodniej. Sam Pinsker pod wpływem nastrojów społecznych odszedł wkrótce od terytorializmu, stając się zwolennikiem osiedlenia Żydów w Palestynie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand