Aszre(j) joszwe(j) be(j)techa

(hebr., Błogosławieni, którzy w Domu Twoim mieszkają) – modlitwa, składająca się z fragmentów kilku Psalmów (Ps 84,5, od którego pochodzą zarówno pierwsze słowa, jak i nazwa modlitwy; Ps 144,15; 145; 115,18). Modlitwę odmawia się dwukrotnie podczas modłów porannych (szacharit), a także raz po południu. W szabat, święta i w Rosz Chodesz odmawia się ją przed musaf, a podczas Jamim Noraim – przed s(e)lichot. W dniu Jom Kipur Żydzi aszkenazyjscy pomijają ją w czasie minchy, a odmawiają przed neila; Żydzi sefardyjscy włączają ją do liturgii zarówno minchy jak i neili. Głównym trzonem modlitwy jest Psalm 145, którego wersy zaczynają się od kolejnych liter hebrajskiego alfabetu, co ułatwia wygłaszanie jej z pamięci (jedynie litera nun jest tam pominięta). Wypowiadając 16. wers Psalmu 145: „Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli”, Żydzi aszkenazyjscy zwyczajowo dotykają filakterii, a Żydzi sefardyjscy w symbolicznym geście otwierają dłoń w kierunku nieba.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem