Aszlag Jehuda Lejb ha-Lewi

zw. – od tytułu swego dzieła – Baal ha-Sulam (1886 Warszawa – 1955 Jerozolima) – kabalista i rabin. Wychowany w tradycji chasydzkiej, był uczniem Meira Szaloma Rabinowicza z Kałuszyna. W młodości pisał poezję religijną. W 1920 wyemigrował do Palestyny. Przez kilka lat przebywał w Londynie, gdzie w British Library studiował rękopisy kabalistyczne. Następnie na stałe osiadł w Jerozolimie, zakładając jesziwę pod nazwą Be(j)t Ulpana le-Rabanim. Był rabinem w Giwat Szaul (przedmieście Jerozolimy), gdzie utworzył ośrodek kabalistyczny. Pod koniec życia przeniósł się do Tel Awiwu. Głównym jego dziełem jest 22-tomowa praca Ha-sul(l)am (hebr., Drabina, Skala; 1945-1960), będąca komentarzem do Sefer ha-Zohar, a zarazem jej tłumaczeniem. A. jest także autorem dzieł: Panim meirot (hebr., Promienne oblicze) i Panim masbirot (hebr., Życzliwy stosunek, 1927-1930) – komentarzy do dzieła Ec Chajim Ch. Witala, oraz Talmud eser sefirot (1968) – komentarza do doktryny I. Lurii.

Autor hasła: Michał Galas

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand