Aszkenazy Eliezer ben Elija

zob. Eliezer ben Elija(hu) ha-Rofe Aszkenazi (1512 [1513] – 1586)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand