Aszkenazy (Askenazy) Jaakow ben Icchak (Jakub ben Izaak) z Janowa

nazywany Jaakowem [ben Icchakiem] (Jakubem) z Janowa, a niekiedy Jaakowem (Jakubem) Janowerem (ok. 1550 Janów Lubelski – [1626] 1628 Praga) – autor literatury religijnej. Jego głównym, a zarazem najpopularniejszym w literaturze jidysz dziełem jest Cenerene, tzw. Biblia kobieca (po raz pierwszy wyd. w Lublinie, prawdopodobnie w 1590), stanowiąca zbiór przystępnie napisanych komentarzy do Pięcioksięgu, z ilustracjami, przeznaczona do sobotniego czytania (por. szabat) dla niewiast, które nie znają języka świętego, tj. hebrajskiego. Dzieło to zyskało wielką popularność nie tylko w Polsce; w XVII w. wznawiano je aż 26 razy. Nawet współcześnie księga ta cieszy się powodzeniem w kręgach religijnych, zarówno w oryginale, jak w tłumaczeniu na język hebrajski, czy angielski. Ogółem w języku jidysz wznawiano ją ok. 250 razy. Inne prace A., wydawane również w języku jidysz, to parafraza pism prorockich Sejfer Hamaged, zaopatrzona w komentarze egzeget. (Praga 1576, Lublin 1623) i Mejlic jojszer (Lublin 1622) – komentarz do Pięcioksięgu, przeznaczony dla mężczyzn. A. podjął się także tłumaczenia wszystkich ksiąg BH (poza Pięcioksięgiem) z języka hebrajskiego na jidysz. Przekład ten ukazał się już po jego śmierci w l. 20. XVII w. w Lublinie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand