Aszkenaze (Aschkenaze) Stefan Tobiasz

(1863 Lwów – 1920 tamże) – adwokat, asymilator, postępowy demokrata. Pochodził z żydowskiej rodziny drobnomieszczańskiej. Studiował na wydziale prawnym uniwersytetu we Lwowie; później prowadził praktykę adwokacką. Należał do grona wydawców asymilatorskiego pisma „Jedność”. Został wybrany na wiceprez. Izby Adwokackiej we Lwowie. Był współzałożycielem Polskiego Stronnictwa Postępowego (PSP). Jako jego przedstawiciel wszedł w skład Rady Miejskiej Lwowa. Od 1909, jako pierwszy Żyd, został wiceprezydentem miasta; od 1910 – prez. Izby Adwokackiej. W 1914, będąc posłem Brodów, wszedł w skład Sejmu Krajowego, gdzie również reprezentował PSP. Podczas I wojny świat. w kampanii galic. i karpackiej (1914-1915) był oficerem armii austriackiej. W czasie polsko-ukraińskich walk o Lwów zachowywał neutralność, starając się mediować między walczącymi stronami. Od 1919 stał na czele Żydowskiego Komitetu Ratunkowego, niosącego pomoc ofiarom pogromów; oskarżany był zarówno przez polski obóz narodowy (pomawiano go o złożenie memoriału misji koalicyjnej gen. Berthelemy'ego, w sprawie pogromu Żydów we Lwowie), jak i przez syjonistów. Rozwikłaniem ostrego konfliktu w środowisku adwokackim (związanego m.in. z pomówieniami A. o brak lojalności wobec Rzeczypospolitej), zajęła się Izba Adwokacka, rehabilitując swego prezesa. W 1932 Rada Miejska Lwowa nazwała jedną z ulic tego miasta jego imieniem.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand