Aszer [Anszel] z Krakowa

(1. poł. XVI w.) – domniemany autor uporządkowanego pod względem alfabetycznym słownika hebrajsko-jidysz do Biblii Hebrajskiej (BH) pt. Mirkewet ha-Miszna (Kraków 1534; później pt. Sefer szel Rabi Anszel, Kraków 1552, 1584), będącego najstarszym drukowanym dziełem w obu tych językach. Powstanie słownika wiązało się z opublikowaniem przez Marcina Lutra w 1534 tłumaczenia BH na język niemiecki. A. z K. bywa niesłusznie identyfikowany z rabinem krakowskim Aszerem, który również żył w 1. poł. XVI w. lub Aszerem ben Josefem Mordechajem z Poznania, autorem przekładu machzoru na język jidysz (1600).

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand