Askenazy Jakub ben Izaak z Janowa

zob. Aszkenazy Jaakow ben Icchak z Janowa (ok. 1550 – [1626] 1628)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand