Aschkenazy (Aszkenazy) Hirsch (Hirsz)

(1882 Brody – 1913 Moisesville, Argentyna) – filozof. Pochodził z żydowskiej rodziny kupieckiej. Ukończył szkołę wyznaniową i odbył prywatną naukę gimnazjalną. Po zdaniu matury, podjął studia na uniwersytecie w Berlinie. W 1906 uzyskał doktorat na podstawie pracy Hegels Einfluss auf die Religionsphilosophie in Deutschland (Berlin 1906). Pisał artykuły w j. niem., publikowane w fachowych czasopismach (m.in. w: „Revue des deux Mondes”, „Philosophische Rundschau”, „Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”); a także w języku polskim (np. Teoria rozwoju w teorii poznania, w: „Przegląd Filozoficzny”, rocz. 13, nr 3). Od 1911 mieszkał w Paryżu, skąd – jako inspektor szkół kolonialnych organizacji Żydowskiego Towarzystwa Kolonizacyjnego (ICA) – wyjechał do Buenos Aires.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem