Arystobul III

Jonatan Arystobul (grec. Aristobulos = wspaniały doradca) (?-35 p.n.e.) – ostatni arcykapłan z rodu Hasmoneuszy; syn Aleksandra i Aleksandry, córki Jana Hyrkana II; wnuk Arystobula II; brat Mariamme, żony Heroda I Wielkiego. Herod I, obawiając się wzmocnienia wpływów dynastii hasmonejskiej, usiłował przeszkodzić w mianowaniu A. arcykapłanem, wyznaczając na to miejsce Chananiela, kapłana z Babilonii. Wskutek interwencji matki A. u Kleopatry i Antoniusza, został jednak zmuszony do odwołania Chananiela i oddania urzędu arcykapłana A., który – zgodnie z przewidywaniami – szybko zdobył dużą popularność. Król, widząc w tym zagrożenie dla swojej władzy, kazał zgładzić A., topiąc go w termach Jerycha.

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem