Arysteasza List

właśc. List Arysteasza do brata Filokratesa – prozatorski utwór apokryficzny, napisany w 2. poł. II w. p.n.e., w języku greckim, w formie fikcyjnego listu dworzanina Ptolomeusza II (285-246 p.n.e.), opisujący legendarną historię powstania Septuaginty. Jego autor, zwany też Pseudo-Arysteaszem, zapewne był Żydem aleksandryjskim. Wedle tego apokryfu, Ptolemeusz II pragnąc – za namową kustosza biblioteki aleksandryjskiej – poznać prawo żydowskie, zwrócił się o pomoc do arcykapłana Eleazara. Ten przysłał mu z Jerozolimy 72 uczonych mężów, którzy w ciągu 72 dni pobytu na wyspie Faros dokonali przekładu Pięcioksięgu z języka hebrajskiego na język grecki. A.L. jest prawdopodobnie grecką wersją pisma, mającego wzmocnić autorytet Septuaginty i wykazać nadprzyrodzony charakter translacji. Według późniejszych wersji (w tym wczesnochrześcijańskiej) – m.in. Filona z Aleksandrii i Euzebiusza z Cezarei – legenda ta została rozbudowana. Pracą tłumaczy miało kierować boskie natchnienie. Każdy z nich pracował samodzielnie, a mimo to powstałe wersje były identyczne. Według Talmudu, uczeni mieli także dokonać jednakowych zmian w tekście, mających na celu usunięcie wątpliwości, które mógł nasuwać dosłowny przekład z języka hebrajskiego. (Zob. też Sefer Tora)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand