Arnsztajnowa (z domu Meyerson) Felicja (Franciszka Hanna)

nazywana Arą; używała różnych pseud., m.in.: Jan Gorecki, Stefan Orlik i inni. (1865 Lublin – 1942 Treblinka bądź Warszawa) – poetka, dramatopisarka, tłumaczka polska. Była córką kupca Bernarda (Berka) Meyersona, związanego z ruchem asymilatorskim i Malwiny (Małki) z Horowiców Meyerson (ur. 1839) – autorki powieści z życia Żydów Dawid (1866) i Z ciasnej sfery (1878), publikowanych na łamach „Izraelity” (opatrzone były notami wyjaśniającymi kwestie związane z żydowskim obyczajem i religią) i jako osobne wydania. Brat A., Emil (Ezriel) Meyerson (1859-1933), od 1882 mieszkał w Paryżu, pracując dla Jewish Colonization Association, publikował szkice o sytuacji Żydów (m.in. Recueil de Matériaux sur la Situation Économique des Israélites de Russie, 1898). Zdobył pozycję wybitnego filozofa francuskiego (m.in. dzięki pracy Identité et Réalité, 1908). A. ukończyła wyższe kursy pedagogiczne w Niemczech. Debiutowała w prasie polskiej w 1888. Współpracowała z „Izraelitą”, występując m.in. przeciw antysem. wierszowi Wiktora Gomulickiego Z pieśni weneckich: Shylock. Głęboko przywiązana do kultury polskiej, w niektórych wierszach sięgała jednak po motywy żydowskie. Przed I wojną światową wydała dwa tomy poezji (1895 i 1899 oraz powtórną edycję drugiego z nich w 1911). Podczas wojny działała w POW i była autorką wielu wierszy patriotycznych, zebranych potem w zbiorze Archanioł jutra (1924). W dwudziestoleciu międzywojennym była jednym z filarów życia literackiego w Lublinie, m.in. jako współzałożycielka tamtejszego Oddziału Związku Literatów. W prasie polskiej, oraz w kolejnych tomach poetyckich publikowała utwory dla dorosłych i dla dzieci, także prozę i felietony. Była autorką kilku dramatów i komedii, wystawianych na scenach krajowych. Tłumaczyła książki z języka angielskiego i francuskiego. Została wyróżniona Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury (1936) oraz odznaczona Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i orderem Polonia Restituta. Od 1934 mieszkała w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej przebywała w getcie warszawskim, skąd została wywieziona do Treblinki bądź popełniła samobójstwo po śmierci opiekującej się nią córki Stefanii (ok. 1890-1942), żony poety Jana Mieczysławskiego (pochodzący z tego związku wnuk A. – malarz Krzysztof Mieczysławski [1909-1939] poległ w kampanii wrześniowej). Syn poetki, znany lekarz lubelski Jan Arnstein, pseud. Ćwiek (1897-1934), był – podobnie jak matka – zasłużonym członkiem POW w czasie I wojny świat. (m.in. komendant Lublina).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand