Arie Lejb ben Samuel Cwi Hirsz

zw. Syrkinem (Syrkiesem, Sirkesem, Serkesem) (ok. 1640 – 1718 Brześć Litewski) – rabin; wnuk rabina krakowskiego Joela ben Samuela Serkesa; pasierb rabina lwowskiego Dawida ben Samuela ha-Lewiego; autor licznych responsów, zebranych przez jego wnuka w dziele Szaagat Arie (Neuwied 1736; Saloniki 1746). Pełnił urząd rabina w Komarnie. W 1666, wraz z przyrodnim bratem Izajaszem ha-Lewim, wysłany został przez ojczyma do Konstantynopola, aby odwiedził uwięzionego tam Sabataja Cwi, który w Smyrnie ogłosił się mesjaszem. Sabataj wysłuchawszy relacji o nieszczęściach, jakie spadły na Żydów w Rzeczpospolitej podczas wojen kozackich, szwedzkich i moskiewskich, zapewnił posłańców o swej rychłej interwencji w „sferach niebiańskich” i wręczył im list pocieszający dla ojca, w którym prześladowania Żydów podczas powstania Chmielnickiego (1648-1651) zostały zinterpretowane jako zapowiedź rychłego nadejścia Mesjasza. W późniejszym okr. A.L. ben S.C.H. był rabinem w wielu polskich gminach żydowskich (m.in. w Zamościu od 1682, Tykocinie od 1689, Krakowie od 1695, Brześciu Litewskim – od 1701 aż do śmierci). Zebrał i przygotował do druku responsa swego dziadka (wyd. w 1764).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem