Arie Juda Lejb z Połonnego

zw. Mochijachem (Kaznodzieją) z Połonnego (?-1770) – chasydzki egzegeta i wędrowny kaznodzieja, jeden z pierwszych – jeśli nie w ogóle pierwszy – uczeń i towarzysz Baal Szem Towa. Podczas swoich wędrówek popularyzował nauki BESZT-a. Zgodnie z poglądami swego nauczyciela, krytykował spekulatywną uczoność, przedkładając nad nią ekstatyczną modlitwę. W 1798 został wydany zbiór jego modlitw i homilii pt. Kol Arie (hebr., Głos Ariego [Lwa]). (Zob. też Jaakow Josef z Połonnego)

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand