Arachin

(l.mn., hebr., Szacunki, Ceny, Wartość) – piąty traktat piątego porządku Miszny (Kodaszim), zawierający 9 rozdziałów. Poświęcony jest kwestii opłat na rzecz gminy i Świątyni Jerozolimskiej, wnoszonych ze względu na uczynione wcześniej ślubowanie. Szczegółowo precyzowano w nim, kto jest upoważniony do wyznaczania ich wysokości, a także konfiskaty majątku w wypadku niewywiązywania się z podjętych zobowiązań. Zawiera przepisy dotyczące własności ziemskiej w miastach, które nie są otoczone murami; rozwiązywania kontraktów dziedziczenia lub zakupu ziemi; oraz specjalnych praw, związanych z rokiem jubileuszowym. Komentowany jest zarówno w TB, jak i TJ.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand