Appenszlak Jakub

pseud. Pierrot (1894 Warszawa – 1950 Nowy Jork) – publicysta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i teatralny. Pionier literatury polsko-żydowskiej (m.in. jako współpracownik Biblioteki Pisarzy Żydowskich wydawnictwa Safrus). Współpracował z wieloma czasopismami polskimi i polsko-żydowskimi, m.in. z: „Izraelitą”, „Złotym Rogiem” (jako sekr. redakcji), „Prawdą”, Głosem Żydowskim”, „Chwilą”, „Naszym Kurierem”. Był wydawcą i redaktorem naczelnym „Naszego Przeglądu” (1923-1939) oraz prezesem Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych. Napisał scenariusz do filmu Szachar, jom we-lajla szel Erec Israel (hebr., Świt, dzień i noc Palestyny) z 1934, do którego muzykę skomponował W. Szpilman, a wyreżyserował Henryk Bojm. A. związany był z Organizacją Syjonistyczną w Polsce (frakcja Et Liwnot). Tuż przed wybuchem II wojny światowej wyjechał do Genewy, skąd przeniósł się do Nowego Jorku. Redagował pisma polsko-żydowskie (m.in. „Naszą Trybunę, 1940-1950), współpracował z polskim rządem w Londynie. Działał w wielu organizacjach na rzecz żydowskich uchodźców z Polski (m.in. w Association of Refugees and Immigrants from Poland; Federation of Jews from Poland in the U.S.A.; American Federation of Polish Jews; Canadian Federation of Polish Jews). Był autorem dzieła (wydanego w formie książkowej) Mowie polskiej: Poemat; powieści Piętra (Dom na Bielańskiej) (1933); The black Book of Polish Jewry (1943); oraz przekładu Państwa żydowskiego T. Herzla (1915 i dalsze wydania), a także Pamiętników Herzla (t. 1, 1932); przetłumaczył też Notatki komiwojażera (1925) Szołema Alejchema; Motke Ganew (jid., Motke Złodziej, 1925) Sz. Asza.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem