Antokolski Marek (Mark, Mordechaj, Mozes)

([1842?] 1843 Wilno – 1902 Bad Homburg) – rzeźbiarz; stryj Lwa A. Pochodził z ubogiej rodziny karczmarza. Potrzebną wiedzę zdobywał pracując w warsztatach snycerskich i jako konserwator jednego z kościołów mohylewskich. Dzięki poleceniu żony wileńskiego generał-gubernatora, podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (od 1862), później krótko studiował w Berlinie. Związany był ze środowiskiem artystów i intelektualistów Petersburga i Moskwy. Od 1871 mieszkał w Rzymie, w 1876 przeniósł się do Paryża, a potem do Niemiec. Uznany za prekursora „nowej sztuki”, występował przeciwko neoklasycznej rzeźbie rosyjskiej. Rzeźbił przede wszystkim monumentalne postacie historyczne, a także portrety. Pracował w marmurze, glinie, gipsie i brązie. We wczesnych pracach realizował tematy czerpane z historii Rosji, stosował wówczas ekspresyjne środki wyrazu (Iwan Groźny). Dążył do przekazania wewnętrznej prawdy postaci. Późniejsze dzieła przesycone są treściami filozoficznymi i intelektualnymi (Spinoza; Sokrates; Chrystus przed Piłatem [sądem], rzeźba zw. także Ecce Homo; Pocałunek Judasza), zachował przy tym szacunek dla tradycji i religii przodków (kompozycja hist. Najście inkwizycji na Żydów podczas tajnego świętowania Paschy, rzeźba Natan Mędrzec). Wykonywał liczne repliki swoich rzeźb. Zajmował się również grafiką i rysunkiem, pisał o sztuce. Wystawiał w Rosji, Paryżu i innych miastach Europy. Był wielokrotnie nagradzany (nagroda na Wystawie Światowej 1878). Jego prace znajdują się w muzeach dawnego Związku Radzieckiego (m.in. w Piotrogrodzie, Moskwie, Tbilisi, Odessie); wiele z nich zaginęło. Jego międzynarodowa kariera i przychylność carskiego dworu (petersburska Akademia Sztuk Pięknych szybko mianowała go akademikiem, a car odwiedził go w pracowni), przyczyniły się do rozwoju środowiska artystycznego Wilna, rodzinnego miasta artysty.

Autor hasła: Magdalena Tarnowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Marek Antokolski - Antokolski Marek (Mark, Mordechaj, Mozes) - Polski Słownik Judaistyczny
Marek Antokolski (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand