Anielewicz Mordechaj

pseud. Aniołek, (hebr. Malachi), Marian (1919 Warszawa – 1943 tamże) – działacz organizacji Ha-Szomer ha-Cair i przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. Jako stypendysta ukończył prywatne hebrajskie gimnazjum „La-Or” w Warszawie. Wstąpił do organizacji Betar, a wkrótce potem przeszedł do Ha-Szomer ha-Cair (członek komendy gniazda warsz., współorganizator grup samoobrony przeciw bojówkom ONR; do 1939 członek Komendy Naczelnej Ha-Szomer ha-Cair). Po wybuchu II wojny światowej próbował zorganizować drogę ucieczki młodzieży żydowskiej z Polski, przez Rumunię, do Palestyny W strefie radzieckiej został aresztowany, udało mu się jednak powrócić do Warszawy. Od początku okupacji brał udział w konspiracyjnym ruchu szomrowym; m.in. współredagował „Neged ha-Zerem” (hebr., Pod prąd), organ Ha-Szomer ha-Cair. Współuczestniczył w tworzeniu Bloku Antyfaszystowskiego (marzec 1942). Dzięki kontaktom z polskim harcerstwem – między majem a sierpniem 1942 – odbył podróże do innych ośrodków żydowskich (m.in. do Częstochowy), w czasie których pomagał organizować lokalnym organizacjom szomrowym grupy samoobrony. Był członkiem przywództwa Żydowskiego Komitetu Narodowego (1943). Do historii przeszedł jako komendant Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB), który dowodził nią w czasie samoobrony styczniowej (18-22 I 1943) oraz podczas powstania w getcie warszawskim. Wraz z członkami sztabu popełnił samobójstwo w oblężonym przez Niemców bunkrze komendy ŻOB (8 V 1943), znajdującym się przy ul. Miłej 18.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Mordechaj Anielewicz - Anielewicz Mordechaj - Polski Słownik Judaistyczny
Mordechaj Anielewicz (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand