Amosa Księga

(hebr. Amos) – w kanonie Biblii Hebrajskiej szósta księga w zbiorze Prorocy Późniejsi, trzecia w zbiorze tzw. Dwunastu Proroków Mniejszych (Prorockie Księgi). Stanowi kompilację wyroczni i mów proroka Amosa, żyjącego w VIII w. p.n.e., dokonaną przez jego uczniów lub innych proroków, ostatecznie zredagowana w okresie niewoli babilońskiej. A.K. składa się z trzech części; w pierwszej znajdują się najwcześniejsze w kanonie biblijnym mowy prorockie, zawierające wyrocznie przeciwko narodom (Aramejczykom, Filistynom, Fenicjanom, Am(m)onitom, Moabitom, Edomitom i Judejczykom); groźby przeciw Izraelowi, zapowiadające karę, klęski i zniszczenia (m.in. rozproszenie ludu; zob. galut), oraz wizje symboliczne. W części drugiej (rozdz. 3-6) i trzeciej (rozdz. 7-9) z otwartością i surowością Amos piętnuje wady Izraelitów, postępki Samarytan, mieszkańców Betel i Gilgal, zapowiadając straszliwe klęski (plagę szarańczy, suszę) i kary oraz nadejście dnia Sądu Bożego (Jom ha-Din), kiedy to ocaleją jedynie biedni i prześladowani, tworząc zaczątek nowego królestwa. Potęga i sprawiedliwość Boża została tu ukazana, jak nigdy wcześniej. W A.K. pojawiają się wątki monoteistyczne i uniwersalistyczne, kiedy autor zaznacza, że Bóg Izraelitów jest Panem wszystkich narodów.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem