Altszuler (Altschuler, Altschüler, Altschul) Jechiel Hillel ben Dawid

(XVII w.) – rabin w Jaworowie (Galicja), egzegeta biblijny; syn D. ben A.L. Altschula. Jest autorem dzieła Binjan ha-Bajt, poświęconego m.in. wizji Świątyni w proroctwie Ezechiela, oraz biblijnemu podziałowi świata. Ukończył rozpoczęte przez ojca komentarze biblijne do Proroków Pism, dzieląc je na dwie części – 1. Mecudat Cij(j)on (hebr., Twierdza Syjonu), będącą rodzajem leksykologicznego słownika; 2. Mecudat Dawid (hebr., Twierdza Dawida), stanowiącą właściwy komentarz do biblijnego tekstu (wyd. we fragmentach w Livorno 1753, 1770; oraz prawdopodobnie także w Wilhelmsdorfie i Grodnie w 1780; a w całości w Berlinie w 1770). Na pocz. XIX w. na ziemiach polskich komentarze te cieszyły się wielką popularnością, toteż wielokrotnie wznawiano je, m.in. w Sławucie, Wilnie, Lwowie, Józefowie (także w tłumaczeniu na j. jidysz). Cechowała je prostota, a zarazem jasność i przejrzystość formułowanych myśli oraz piękny język, w przeciwieństwie do dominującej w tym czasie kazuistyki talmudystów i mistycyzmu kabalistów.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem